logo

Søk

2011 NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Et utvalg, ledet av Jan Fagerberg, ble nedsatt 18.12.2009. Utvalgets arbeid skulle gi et bedre grunnlag for å vurdere status i forhold til de ni forskningspolitiske målene i St.meld. nr. 30 (2008–2009) Klima for forskning, om det er godt samsvar mellom ressursinnsats og resultater, og om systemet og virkemidlene er godt utformet og effektive. Utvalget avga sin innstilling til Kunnskapsdepartementet 2.5.2011. Innstillingen ble siden sendt på høring, med frist 20.10.2011.

Høringsbrevet finner du her.

Atferdssenterets høringsuttalelse av 10.10.2011 finner du som nedlastbar PDF til høyre på siden.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring