logo

Søk

2012 NOU 2012:5: Bedre beskyttelse av barns utvikling

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet la 8. mai 2012 ut til høring en utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet. Ekspertutvalget, ledet av Magne Raundalen, ble oppnevnt 18. februar 2011, og avga sin utredning 6. februar 2012. Utredningen «Bedre beskyttelse av barns utvikling» belyser aktuell fagkunnskap om hva barn trenger av samspill, relasjoner og betingelser som fremmer en god utvikling. Atferdssenteret leverte sin høringsuttalelse 21. september 2012. 

Høringsuttalelse NOU 2012:5 «Bedre beskyttelse av barns utvikling».

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring