logo

Søk

2014 Gjennomgang av kunnskaps- og kompetansesentre

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, la Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 5. desember 2013 ut til høring «Gjennomgang av kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, omsorgs- og velferdsområdet utenfor de regionale helseforetakene. Forslag til samfunnsoppdrag». Målet er å kunne gi anbefalinger som styrker arbeidet med de regionale og nasjonale kunnskaps- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten og å styrke samordningen på barne- og ungdomsområdet spesielt.

Atferdssenteret leverte sin høringsuttalelse 31. januar 2014. 

Gjennomgang av kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, omsorgs- og velferdsområdet utenfor de regionale helseforetakene. Forslag til samfunnsoppdrag. Høring.

Ref. 13/10860 Høringsuttalelse i forbindelse med Gjennomgang av kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, omsorgs- og velferdsområdet utenfor de regionale helseforetakene. Forslag til samfunnsoppdrag. 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring