logo

Søk

Alkoholbruk blant norske 11–12-åringer

Forskerne Mari-Anne Sørlie ved Atferdssenteret og Torbjørn Torsheim ved Universitetet i Bergen, er intervjuet i fagbladet SPOR om en spørreundersøkelse blant 11–12-åringer om sin bruk av alkohol og andre rusmidler.

Sørlie og Torsheim presenterte sine funn på KoRus-Nords 11. ruskonferanse «Te ka slags nøtte?» – som nylig ble avholdt i Narvik. Konklusjonen fra undersøkelsen er kort og godt: For mye, for tidlig.

Spørreundersøkelsen, som er utført i regi av Atferdssenteret, viser at det hver måned er det minst én i hver klasse som har vært full, blant norske 12-åringer. Spørreundersøkelsen er en del av en større studie kalt Positiv atferdsstøtte i skolen 2007–2012. Studien omfatter 13 000–14 000 barn i 65 barneskoler og går over fire år, med seks målinger underveis.

– Vi ønsket å kartlegge bruk av alkohol og andre rusmidler blant 11–12-åringene, rett og slett fordi man vet så lite om forekomst og forbruk hos så unge både i Norge og internasjonalt, sier forskerne til SPOR.

– Tidligere forskning viser klart at jo tidligere du starter med alkohol eller andre rusmidler, jo større risiko er det for å utvikle avhengighet som voksen – i tillegg til en rekke andre problemer.

Forebygging

Forebyggende arbeid de 10–12 første leveårene er undervurdert.

– I den grad man har et fokus på alkohol og rusmiddelbruk blant barn og unge, dreier dette seg først og fremst om unge voksne og ungdom over 15 år. Våre tall viser imidlertid at allerede som 12-åringer er det minst én i hver klasse som faktisk har drukket seg full den siste måneden.

Forebygging av alkohol og rusmiddelbruk er vanskelig, og internasjonalt er det ikke mange tiltak som har vist effekt over tid.

Viktig at foreldrene følger med

– Når det gjelder virksomme tiltak for gruppa 10–15 år, har vi altfor lite kunnskap og erfaring. Våre analyser viser at tidlig alkoholdebut og «underage drinking» er nært forbundet med dårlig foreldremonitorering og kamerater som drikker. Og dette gjelder uansett hva slags underliggende personlighetstrekk barna har, sier forskerne.

– Generelt kan vi si at familien, barnehage og barneskole er de viktigeste arenaene for forebygging overfor denne aldersgruppa, og at det er nødvendig med mer evidensbasert praksis også på det alkohol- og rusforebyggende feltet, sier Sørlie og Torsheim til SPOR.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring