logo

Søk

Tiltak mot utenforskap finnes, men tas ikke i bruk

Forebygging er viktig, men ikke tilstrekkelig. Vi befinner oss i en situasjon der konkrete virkemidler finnes, men ikke nødvendigvis tas i bruk, skriver forskere ved NUBU i en kronikk i Aftenposten.

I en kronikk i Aftenposten 15. juli skriver Kristine Amlund Hagen, forskningsdirektør, Agathe Backer-Grøndahl, Thormod Idsøe, Asgeir Røyrhus Olseth og Ivar Frønes, forskere ved NUBU at konkrete tiltak for ungdom som begår kriminalitet og unge mennesker som ender i utenforskap finnes, men tas ikke i bruk. Forskerne referer til de mange sakene som er omtalt i mediene, deriblant Aftenposten, om ungdomskriminalitet. Sakene har særlig tatt for seg utviklingen i Oslo. Tiltak finnes, men brukes ikke: Vi befinner oss i en situasjon der konkrete virkemidler finnes, men ikke nødvendigvis tas i bruk i situasjoner hvor ungdom begår kriminalitet og der unge mennesker ender i utenforskap, skriver forskere ved NUBU i  kronikk i Aftenposten. Foto: Illustrasjonsbilde Colourbox.

Forskerne skriver at «siden 90-tallet har Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge og andre forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt, utviklet, implementert og evaluert tiltak for ungdom i fare for å havne på skråplanet eller som allerede har havnet der. Tiltakene er beskrevet og dokumentasjonen foreligger: Databasen Ungsinn.no (ved UiT) oppsummerer kunnskapsgrunnlaget for disse tiltakene. Databasen er åpen for alle.

Vi befinner oss i en situasjon der konkrete virkemidler finnes, men ikke nødvendigvis tas i bruk i de situasjoner Aftenposten refererer til. Det kan skyldes mangel på kunnskap om at tiltakene eksisterer, om hvordan de brukes, motstand mot noe nytt eller andre forhold. Dette er uansett uheldig. Utviklingen av ungdomskriminalitet og utenforskap er kritisk for dem det gjelder, så vel som for samfunnsutviklingen. Det er derfor av grunnleggende betydning at følgende utprøvde virkemidler tas i bruk.(...).»

Det krever sammenhengende innsats for å forhindre utenforskap

Forfatterne av kronikken understreker betydningen av forebygging, men påpeker likevel at det ikke er tilstrekkelig i alle situasjoner. «(...) for dem som har kommet langt i en skadelig utvikling, kreves sterkere tiltak. Selv om vi understreker betydningen av tidlig støtte til foreldre, gode barnehager og ulike typer forebyggende arbeid, finnes det ungdom som har behov for en intensiv og omfattende innsats akkurat her og nå. Situasjonen i Oslo illustrerer nettopp dette.

Det som kreves nå, er strategisk utvikling av sammenhengende innsats med flere og ulike virkemidler. Blant dem er intensive tiltak for ungdom som er i ferd med å falle utenfor

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring