logo

Søk

Møter elevene med felles holdninger

Positiv støtte handler om at skolen møter elevene med felles holdninger og forventninger, og at det oppmuntres til god samhandling og konsekvent anerkjennelse av elevenes positive handlinger.

I et kort innlegg på Aftenpostens debattsider, signert administrerende direktør Terje Christiansen, forskningsdirektør Terje Ogden og styreleder Tore Hansen, ble romjulens kritiske kronikk til skoleprogrammet PALS imøtegått. Innlegget utdypes i en lengre versjon, som følger denne saken som nedlastbar PDF.

Kronikkforfatterne Solveig Østrem og Mari Pettersvold hevder at PALS skaper et utilsiktet strafferegime.

Det er å snu virkeligheten på hodet, responderes det fra Atferdssenteret side. Dette siden modellen jo legger vekt på hvordan problemer kan forebygges gjennom positiv læringsstøtte, og ikke på negative konsekvenser av norm- og regelbrudd.

«Bra-kort»

Mens kronikkforfatterne trekker fram skolens bruk av «bra-kort» som en uting, omtaler Christiansen, Ogden og Hansen dem som «et synlig anerkjennende symbol – en vennlig gest – i sin tid en idé fra skolen selv», og understreker for ordens skyld at ingen bruke dem. Videre fremheves det at PALS er ment å bidra til en inkluderende skole, og at en skole som favner mangfoldet blant elever, er viktig i en tid med klare tendenser til økt segregering av elever i grunnskolen.

Ingen kommersiell virksomhet

Debattinnlegget forsøker også å rydde opp i en del feiloppfatninger av hva PALS egentlig står for, og understreker at PALS utformes forskjellig ved ulike skoler, og kan omfatte mobbeforebyggende tiltak, sosial ferdighetsopplæring eller andre kunnskapsbaserte metoder og prinsipper for å støtte elevenes utvikling og læring. Det er skoleeier og skolene selv som tar beslutningen om å implementere modellen.

Siden kronikken (28.12.2013) bruker ord som økonomisk prestisje, gjør forfatterne det klart at Atferdssenteret ikke driver kommersiell virksomhet.

Å unndra seg fra kritikk?

Kronikken trekker endelig fram Atferdssenterets tilknytning til Universitetet i Oslo, som noe som gjør det enkelt for senteret å unndra seg fra kritikk.

Debattinnlegget fra Atferdssenteret avrundes på denne måten: Atferdssenteret skiller seg ikke fra andre kunnskaps- og kompetansesentre gjennom sin tilknytning til et universitet (eller en høgskole). Det er direktoratet som gir retninger for virksomhetene gjennom årlige tilskuddsbrev.


Kilde: Aftenposten (28.12.2013 og 21.1.2014)
Illustrasjonsfoto: Colourbox

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring