logo

Søk

Metoder

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge – NUBU – implementerer en rekke metoder og programmer for å forebygge og behandle alvorlige atferdsproblemer blant barn og ungdom.

I tillegg arbeides det med å utvikle nye og supplerende metoder og programmer. Dette arbeidet gjøres av NUBUs utviklingsavdelinger for barn og ungdom.

NUBU har et overordnet ansvar for å sikre at metodene utøves slik det er forutsatt gjennom etablerte, regionale kvalitetssikringssystemer. Avdelingene har hovedansvar for faglig innhold, opplæring og kvalitetssikring av de metoder som utprøves. Program og metoder som skal implementeres, må være grundig dokumentert og ha vist seg virksomme for dem som mottar behandlingen. 

Metodene som implementeres skal være familie- og nærmiljøbaserte og ta utgangspunkt i barnets, ungdommens og familiens egne ressurser. Et hovedmål er å forebygge atferdsproblemer så tidlig som mulig i problemutviklingen og i barnets/ungdommens liv.

Når programmene er implementert, skal videre drift forankres i det eksisterende offentlige tjenestetilbudet, som helsestasjon, barnehage/skole, PP-tjeneste, barneverntjeneste og psykisk helsevern for barn og unge.

For nærmere beskrivelse av de enkelte programmene og metodene, se menypunktene.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring