logo

Søk

2014 Prosjektbeskrivelse: Barns sosiale utvikling

Forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling startet i 2006. Innen 2008 var 1159 barn rekruttert. Barna er fulgt fra de var et halvt år gamle, gjennom barnehage og videre inn i skolen.

Sammen med Atferdssenterets forskningsdirektør, Terje Ogden, har forskerne Ane Nærde og Harald Janson samlet fakta om forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling.

Rapporten beskriver bakgrunnen og rammene for undersøkelsen, designet, målepunktene for foreldreintervjuer, observasjoner og annen datainnsamling ved denne unike undersøkelsen om utvikling av atferdsproblemer og sosial kompetanse hos barn.

Nærde, A., Janson, H., & Ogden T. (2014). BONDS (The Behavior Outlook Norwegian Developmental Study): A prospective longitudinal study of early development of social competence and behavior problems. Report. ISBN 978-82-93406-00-6. Oslo: Atferdssenteret.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring