logo

Søk

Skole

Et trygt læringsmiljø kjennetegnes av tydelige forventninger til sosiale og skolefaglige kompetansemål og positiv atferd.

I menyen til høyre finner du informasjon om:

ORF - et universelt kartleggingsverktøy som NUBU har utviklet for vurdering av leseutvikling for elever i 2 til 5. trinn. Conexus og NUBU har samarbeidet om å innlemme kartleggingsverktøyet i Engage. Verktøyet er tilgjengelig for alle grunnskoler i Norge.  Les mer 

 

 

 

Verktøyet Elementary Social Behaviour Assessment (ESBA), som er oversatt fra amerikansk og tilpasset norske forhold, det har foreløpig ikke et norsk navn. Det er et rapporteringsskjema for lærer hvor lærer besvarer spørsmål om elevenes engasjement for læring/skole og sosial fungering. Conexus og NUBU har samarbeidet om å innlemme kartleggingsverktøyet i Engage.Verktøyet er tilgjengelig for alle grunnskoler i Norge. Les mer

                    

 

Vår skoleomfattende modell PALS, som er en norsk tilpasning av de skoleomfattende modellene for SW-PBIS (School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support) som bl.a. er utviklet ved Universitetet i Oregon. NUBU har videreutviklet og tilpasset modellen for norske forhold. Les mer.

PALS-forskningen viser en reduksjon i problematferd både i og utenfor klasserommet, og at PALS bidrar til bedre klassemiljø og økt inkludering. Les mer.

 

 

Mange barn strever mer enn det som er bra for dem i barnehage og skole, på et eller flere områder som har betydning for læring og utvkling. Anne Arnesen, spesialrådgiver ved NUBU, forklarer hvordan god kartlegging i skolen kan bidra til å gi skreddersydd læringsstøtte til den enkelte elev.

 

 

 

Kartlegging kan gi god informasjon om hvordan læring og utvikling til elever forløper, men det er ikke uvesentlig hva som brukes til hvilke formål og hvordan det skjer. I denne videoen gir Anne Arnesen, spesialrådgiver ved NUBU, en kort innføring i ulike kartleggingsformer. 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring