logo

Søk

Årsmeldingen 2011

Barn og unge med alvorlige atferdsproblemer, og deres familier, skal få bistand som er forskningsbasert, relevant, individuelt tilpasset og resultateffektiv. Hvordan løste Atferdssenteret oppdraget i fjor.

Atferdssenteret har også i 2011 videreutviklet sine evidensbaserte metoder og programmer som foreldrerådgivning og forebyggingsprogrammer, som vektlegger tidlig innsats for barn i faresonen.

To hundre grunnskoler har gjennom 2011 bekreftet at skoleprogrammet PALS kan bidra til positive læringsmiljøer. Enkle kjøreregler mot mobbing hører også med i PALS, noe som kan bidra til å gjøre skolehverdagen lettere for mange barn.

Les hele årsmeldingen for 2011 her.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring