logo

Søk

Behandlingsresultater

FFT, MST og TFCO er evidensbaserte. Det innebærer at effekten av behandlingen er undersøkt i nøye kontrollerte studier, og det foreligger sterke holdepunkter for at de er effektive mot de problemene de er utviklet for. Det foreligger flere systemer for klassifisering av ulike behandlingstilbud. Et anerkjent system er Blueprints (https://www.blueprintsprograms.org), hvor behandlingsmetoder klassifiseres ut fra dokumentasjon av effekt. Alle tre metodene er gitt gode skårer her (se https://www.blueprintsprograms.org/programs).

Effekten av MST er også studert i Norge, med gode resultater. Når det gjelder FFT pågår det for tiden en undersøkelse av metoden i Norge. Det er foreløpig ikke gjennomført studier av effekten av TFCO i Norge, men det er gjennomført flere undersøkelser i Sverige

Som en del av den løpende kvalitetssikringen av metodene, samler behandlingsteamene og NUBU inn ulike typer data som gir indikasjoner på hvordan behandlingene virker for mottakerne. Det registreres bla. hvor mange som fullfører behandlingen. Videre registreres ulike mål på ungdommens og familiens problemer ved oppstart og avslutning av behandling, samt 6, 12 og 18 måneder etter avsluttet behandling.

Andelen som fullfører behandlingen for FFT, MST og TFCO (2015-2017) fremgår av denne figuren:

Andelen ungdom som bor hjemme ved oppstart, avslutning, samt 6, 12 og 18 måneder etter behandling i FFT, MST og TFCO fremgår av figuren under:

Som man ser av resultatene bor 85 – 95 % av ungdommene hjemme ved målepunktene 6, 12 og 18 måneder etter avsluttet behandling. Dette betyr ikke nødvendigvis ikke at alle familiens problemer er løst. Det gir imidlertid en indikasjon på at problemene og utfordringene ikke er større enn at ungdommen kan bli boende hjemme.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring