logo

Søk

Du er her:

Barn med atferdsproblemer

NUBUs utviklingsavdeling for barn har ansvaret for å utvikle, implementere og kvalitetssikre metoder som kan hjelpe familier med barn som har – eller som står i fare for å utvikle – alvorlige atferdsproblemer.

Mange av senterets metoder og programmer har lange navn, for best mulig å dekke hva programmene står for. I det daglige tyr vi derfor ofte til våre innarbeidete (og patentbeskyttete) forkortelser. For barn gjelder det henholdsvis programmene Parent Management Training – Oregon, med forkortelsen PMTO, lavterskelprogrammet Tidlig innsats for barn i risiko, med forkortelsen TIBIR, og den skoleomfatteende modellen Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling, med forkortelsen PALS. Sistnevnte finner du under menypunktet SKOLE.

Ved å trykke på lenkene vil du finne mer informasjon om PMTO og TIBIR.

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring