logo

Søk

2023 Grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernet

"Grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernet" er en arbeidsmodell som strukturerer barnevernets eksisterende hjelpetiltaksarbeid og bidrar til mer likeverdige tjenester for utsatte barn og ungdom.Grunnmodellprosjektet ble initiert av Bufdir i 2020 som et samarbeid mellom de tre kompetansesentrene NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, RBUP Øst og Sør og RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.

Nå foreligger rapporten som oppsummerer arbeidet som er lagt ned i årene 2020-2022. Den gir anbefalinger til hvordan grunnmodellen kan videreutvikles fremover for å møte behovene til alle barnevernstjenestens brukere på en kunnskapsbasert måte. Kompetansesentrene gir også anbefalinger til hvordan modellen, når den er moden, kan implementeres på en hensiktsmessig måte i kommuner som ønsker å ta den i bruk.

Les rapporten her:

Nordahl, K. B., Apeland, A., Tollefsen, N., Christiansen, Ø., Fylkesnes, M. K., & Melblom, A. (2023). Grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernstjenesten. Rapport fra et samarbeidsprosjekt på oppdrag fra Bufdir. Oslo/Bergen: NUBU, RBUP Øst og Sør, RKBU Vest, NORCE

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring