logo

Søk

Grunnleggende holdninger

I metodene FFT, MST og TFCO har man følgende grunnholdninger til ungdommene og familiene: 

• Familien og ungdommen er de viktigste endringsagentene
• Familien og ungdommen er de viktigste samarbeidspartnerne
• Familien og ungdommen er en ressurs
• Det er vår oppgave å finne ut hvordan vi skal hjelpe
 
Man har følgende grunnholdninger til behandlingen:

• Endring kan skje raskt
• Familien skal gis hjelp til å endre seg selv – de skal ikke gjøres avhengig av terapeuten/behandlingsteamet
• Det haster! – «sense of urgency»
• Vi skal hele tiden undersøke om det vi gjør gir effekt. Om det ikke virker, skal vi prøve noe annet. 
• Atferd endres gjennom å jobbe med bakenforliggende tanker, følelser, relasjoner og strukturer, og endring av samspillet mellom ungdom og ungdommens omgivelser. 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Våre nettsteder

www.swis.no
www.pmto.no
www.barnssosialeutvikling.no

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2021 | Personvern