logo

Søk

Du er her:

PALS-veilederopplæring

NUBU forestår opplæring av skolens eksterne PALS-veileder. Opplæringen foregår nasjonalt eller regionalt i fire arbeidsseminar á 3/2 dager gjennom ett skoleår parallelt med praksisutøvelse ved opplæring av inntil fire skolers PALS-team. Opplæringen fører frem til kvalifisering som PALS-veileder etter gitte kriterier.

Struktur

 • Obligatorisk deltakelse i 4 arbeidsseminar à 2 dager (3 dager på seminar I) fordelt på ett skoleår (60 timer – min. 85%)

 • Inntil 4 skoler i månedlige opplæringsmøter med skolenes PALS-team

  • Oppstartsseminar for skolens PALS-team og personalgruppe
   (august 1 dag ev. 2x½dag /6t)

  • På den enkelte skole 6 ganger á 2t  (sept, nov, des, feb, mars, mai)

  • I nettverk med andre skolers PALS-team – 4 seminar á 3-4t (okt, jan, april, juni)

 • Kvalifiseringskriterier (videodokumentasjon av opplæringsprosesser i skolers PALS-team etter gitte vurderingskriterier)

 • Deltakelse årlig veilederbooster for PALS-veileder

 • Deltakelse PALS-konferanse (regionalt eller nasjonalt)

Materiell

 • Håndbok –modul 1

 • Veilederhåndbok – modul 1

 • Mobbeforebygging i PALS - brukermanual

 • Passordsbeskyttet side for PALS-team og PALS-veileder på NUBU's hjemmeside – www.nubu.no

Kostnad

Veilederens arbeidsgiver må avsette ressurser til:

 • Ca 50% stilling i opplæringsåret for arbeid med fire skoler

 • Reise- og oppholdsutgifter til PALS-veilederopplæringens arbeidsseminar (4g/år – til sammen 9 dg)

 • Reise- og oppholdsutgifter til PALS-teamets opplæringsmøter

 • Håndbok modul 1 med veilederhåndbok (400,- kr pr. sett*) - kan kostnadsfritt lastes ned fra nettet

 • Eventuell innkjøp av videoopptaksutstyr

 • Reise- og oppholdsutgifter til årlig veilederbooster og PALS-konferanse (regionalt eller nasjonalt)
  *Med forbehold om prisendring

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring