logo

Søk

Du er her:

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR)

TIBIR er et program for forebygging og behandling av atferdsvansker tilpasset det kommunale tjenestenivået.

TIBIR er et evidensbasert program som består av seks ulike tiltak. Til sammen represente-rer disse en helhetlig innsats for forebygging og behandling av atferdsvansker, tilpasset det kommunale tjenestenivå.  Alle tiltakene har fokus på relasjon og vektlegger hvordan forebygge eller bryte fastlåste samspill på en problemløsende og tilpasset måte, samt styrke barnets sosiale kompetanse.

De seks intervensjonene i TIBIR:

  • PMTO-behandling

  • TIBIR-Foreldrerådgiving

  • Foreldregruppe (i PMTO eller TIBIR)

  • Konsultasjon

  • Kartlegging

  • Sosial ferdighetstrening

Målgruppe 

Målgruppen for TIBIR er familier med barn i alderen 3-12 år som står i fare for eller alle-rede har utviklet atferdsvansker. Tilbudet gis av ansatte i de kommunale hjelpe- og støtte-tjenestene for barn og familier (for eksempel helsestasjoner, barnehager, skoler, pedago-gisk-psykologisk tjeneste og barneverntjenesten). 

Målsetting

Målsettingen med TIBIR er å bidra til utviklingsstøttene samspill i familier som fremmer barns positive utvikling og derved forebygger, reduserer og stopper atferdsvansker på tidligst mulig tidspunkt. TIBIR skal være en del av kommunens helhetlige tiltakskjede, der ulike familier kan ha behov for tiltak med ulikt omfang fra for eksempel kort rådgivning til mer omfattende behandling. 

Den skoleomfattende modellen PALS vil kunne benyttes sammen med TIBIR.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om PMTO og TIBIR som behandlingsmetode, kontakt NUBU.

For mer informasjon om PMTO og TIBIR i din region, kontakt:
Regionkoordinator i sør: Dag Erik Kristiansen
Regionkoordinatorer i øst:  Sissel Torsvik og Siril Cock Aschjem
Regionkoordinator i vest: Jorid Bjørkås
Regionkoordinator i Midt-Norge: Terje Sliper
Regionkoordinator i nord: Kristin Richardsen

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring