logo

Søk

Hva er PALS?

PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd. Tiltakene bidrar til å redusere antall elever med atferdssproblemer og fremmer god sosial og skolefaglig læring.


Tilpasset av Arnesen & Meek-Hansen, 2008 etter: Walker, Covin & Ramsey, 1995; Horner & Sugai 2007

Elever som ikke nyttiggjør seg universelle forebyggende tiltak, blir tidlig identifisert slik at de raskt kan få tilpassede støttetiltak. Ofte er det bare noe få elever som står for en stor andel av skolens atferdsproblemer. Likevel kan disse påvirke hele skolens læringsmiljø negativt.

PALS vurdert av Ungsinn

Ungsinnpanelet klassifiserer PALS som «et tiltak med sterk dokumentasjon på effekt på evidensnivå 5». Ungsinn finner at PALS er «grundig teoretisk forankret og er godt beskrevet i detaljerte håndbøker, faglitteratur og i øvrig tilleggsmateriell knyttet til  opplæring og implementering.» Ungsinn konkluderer med at «både de norske og internasjonale studiene finner at PALS fører til reduskjon i forekomsten av generell og moderat problematferd og i noe grad alvorlig problematferd i skolemiljøet». Videre at «de norske studiene fant også at ansatte i skolen i større grad tok i bruk positivt støttende reaksjonsmåter etter implementeringen av PALS».

Les klassifiseringen og vurderingen fra Ungsinn:

PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og sammhandling

Omtaler, artikler og rapporter om PALS fra forebygging.no

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring