logo

Søk

Kriterier for å få tilgang

Det er kun skoler som implementerer den skoleomfattende tiltaksmodellen Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (PALS), som får tilgang til SWIS.

Hvordan kan skolen kan bli en PALS skole?

Skoler får tilgang til SWIS gjennom opplæring av en godkjent SWIS-veileder som har gjennomgått kurs i regi av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU). SWIS-veilederens oppgave er å gi den enkelte skole stedlig opplæring og veiledning, samt kvalitetssikre bruken av SWIS.

Følgende kriterier må være oppfylte før en skole kan få tilgang til SWIS:

  • Skoleeier må gi sin godkjennelse for at skolen kan ta i bruk SWIS, og en SWIS-veileder kvalitetssikre skolens prosedyrer for innhenting og bruk av SWIS-data.
  • Ett av skolens prioriterte mål er å forebygge og håndtere utfordrende atferd.
  • Skolens ledelse gir støtte til nødvendig ressursbruk for implementering og bruk av SWIS.
  • Skolens implementeringsteam (PALS-team) vil gjennomgå og vurdere hendelsesrapportene minst en gang i måneden.
  • Skolen har enhetlige prosedyrer for hendelsesrapportering som inkluderer definisjon av utfordrende atferd og et forutsigbart system for å håndtere utfordrende atferd.
  • Tre av skolens ansatte får opplæring som skolens SWIS-ansvarlige.
  • Skolen samtykker i å motta opplæring og løpende veiledning i bruken av SWIS-data.
  • Elever og foresatte skal motta grundig informasjon om SWIS og bruken av systemet, samt informasjon om deres rett til innsyn i de registrerte opplysninger.

Det er skoleeier som er å anse som behandlingsansvarlig, mens det er den enkelte skole som utøver behandlingsansvaret i det daglig.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring