logo

Vårt populærvitenskapelige tidsskrift KONTEKSTonline kom ut i ti utgaver i perioden februar 2018 til oktober 2022. Tidsskriftet er nå avviklet og formidling av NUBUs forsknings- og utviklingsarbeid skjer i andre kanaler.

Hvert nummer av tidsskriftet er fortsatt tilgjengelig og inneholder artikler om ulike tema, kritiske refleksjoner over forskjellige problemstillinger i feltet, og intervju hvor vi ønsker å belyse bestemte forhold.