logo
Samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUS virksomhet. Dette samspillet er perspektivet i KONTEKSTonline.

NUBUs oppdrag er å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter og psykososiale utvikling, og å motvirke uheldig utvikling. NUBU utvikler, implementerer, kvalitetssikrer og evaluerer tiltak rettet mot barn og unge, foreldre, familier, barnehager og skoler.

Bro mellom kunnskap og handling

Forskning forvalter ikke enkle sannheter, men søker gjennom vitenskapelige metoder å identifisere hvordan ting henger sammen. Hvilken praksis og hvilke strategier vet vi med stor grad av sikkerhet støtter barns utvikling? Forsking krever tett samvirke mellom forskning og praksis. Formidling handler ikke bare om spredning av kunnskap; formidling representerer en dynamisk bro mellom kunnskap og handling.               

 Hvert nummer av KONTEKSTonline inneholder en seksjon med artikler om ulike tema, og en seksjon med kritiske refleksjoner over ulike aktuelle problemstillinger. Dette følges av et intervju hvor vi søker å belyse bestemte forhold, og «Aktuelt», der vi presenterer perspektiv på offentlige dokumenter og diskusjoner på feltet.  Hvert nummer avsluttes med en seksjon kalt Forskningsnytt; kortversjoner av fagartikler og bøker publisert av NUBUs medarbeidere sist år.

Nye tankemåter i en verden av utfordringer

I dette nummerets presenterer Per Tronsmo Guttas Campus; et to uker intensivt opphold for gutter i risikosonen.  Guttas Campus ble første gang prøvd ut i Norge sommer 2018. Prosjektet kan bidra ikke bare med resultater, men med nye tankemåter i en verden pakket med utfordringer for utdanningsinstitusjonene. Anett Kristin Apeland og Kristine Amlund Hagen gir oss nye perspektiv på diagnoser, mens Elisabeth Backe Hansen gjennomgår hva vi vet om et tema som stadig opptrer i mediene; barnevernets akutt-plasseringer. Kristin Horn Talgø og Sissel Torsvik ser på norsk barnevern og måter å oppdra barn på gjennom intervju med Mande Vumilia Shada kom som flyktning fra Kongo til Norge i 2015. Ivar Frønes intervjuer en av Norges ledende forskere om hvor forskningsfronten befinner seg i forståelsen av samspillet mellom genetiske og sosiale faktorer. KONTEKSTonline nr. 3 inneholder også seksjonen Forskningsnytt; kortversjoner av fagartikler og bøker publisert ved NUBU andre halvår 2018. 

Ønsker bidrag fra praktikere og forskere

De første utgavene av KONTEKSTonline har primært inneholdt bidrag av ansatte ved NUBU, men redaksjonen ønsker bidrag fra praktikere og forskere i ulike miljø. Vi er ikke et tidsskrift med fagfellevurdering, men et formidlingstidskrift. Vi ønsker oss refleksjoner over utviklingen på ulike områder og beskrivelser av prosjekter og erfaringer. Ta kontakt med redaktør/ redaksjonssekretær eller redaksjonsmedlemmer gjennom redaksjonen@nubu.no. 

  • Vis referanser