logo

Søk

Jenter har nytte av MST

Mange studier har vist at atferdsvansker er mest utbredt blant gutter. Følgelig har de fleste behandlingsmetoder rettet seg mot dem. Men også jenter kan ha nytte av MST.

Forskere ved Atferdssenteret ønsket å se om det var viktige forskjeller mellom gutters og jenters atferd før og etter Multisystemisk terapi (MST).

Funnene tyder på at MST er fleksibelt og robust nok til å redusere atferdsvansker hos gutter og jenter i like stor grad.

I studien deltok 117 ungdommer (hvorav 41 jenter) med atferdsvansker, deres familier og lærere. Deltakerne besvarte spørsmål om ungdommenes atferd før og etter MST. I hovedsak var det flere likheter enn forskjeller mellom kjønnene.

Jentene i studien var likevel hyppigere henvist for atferd som å rømme hjemmefra, skulk fra skolen og bruk av narkotika, mens guttene oftere ble henvist på grunn av lovbrudd og vold i hjemmet.

Ved endt behandling var guttenes og jentenes problemer redusert i nokså lik grad, og på noen problemområder viste jentene større forbedring enn guttene. Resultatene er lovende og kan tyde på at jenter har minst like stor nytte av MST som gutter. Dette kan knyttes til at terapien skreddersys til hver enkelt families behov.

Ogden, T., & Amlund Hagen, K. (2009). What works for whom? Gender differences in intake characteristics and treatment benefit of Multisystemic Therapy. Journal of Adolescence 32, 1425–1435.

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring