logo

Søk

MST-team i Norge

Det er 24 MST-team i Norge. Multisystemisk terapi (MST) er et frivillig tilbud innenfor barnevernet og drives av Barne-, ungdoms og familieetaten. Det er barnevernet i kommunen som søker om behandling.

Agder:

MST Agder 1
Agder ungdoms- og familiesenter
Serviceboks 523
4605 KRISTIANSAND
Besøksadresse: Vesterveien 15 B
Telefon: 46 61 78 54
E-post: kari.berg@bufetat.no

MST Agder 2
Agder ungdoms- og familiesenter
Serviceboks 523
4605 KRISTIANSAND
Besøksadresse: Vesterveien 15 B
Telefon: 46 61 78 69
E-post: per.oyvind.svenkerud@bufetat.no

Akershus
MST Lillestrøm
2000 LILLESTRØM
Besøksadresse: Torvet, oppg. A 4. etasje
Telefon: 46 61 72 05 
E-post: gurojonsberg.nyquist@bufetat.no

MST Sandvika
Besøksadresse: Løkketangen 10 A
1337 Sandvika
Telefon: 46 61 62 17
E-post: kristin.stava@bufetat.no

MST Ski
Postboks 182
1401 SKI
Besøksadresse: Rådhussvingen 7
Telefon: 46 61 70 53
E-post: christine.hammer@bufetat.no

Buskerud
MST Buskerud I
Grønland 68
3045 Drammen
Telefon: 46 89 12 52
E-post: heidi.kuenzlen@bufetat.no

MST Buskerud II
Grønland 68
3045 Drammen
Telefon: 
E-post: monicahansen.brathen@bufetat.no

Innlandet
MST Hamar
Boks 4090 Bedriftssenteret
2306 HAMAR
Telefon: 46 61 61 75
E-post: urda.larsen@bufetat.no

MST Gjøvik
Øverbyveien 89
2825 GJØVIK
Telefon: 46 61 66 00 / 46 61 62 26
E-post: gunn.helene.roheim@bufetat.no

Møre og Romsdal:
MST Sunnmøre
Nygardsveien 2
6101 VOLDA
Telefon: 46 61 76 73
E-post: terje.aamaas@bufetat.no

MST Nordmøre og Romsdal
Frænavegen 16
6415 Molde
Telefon: 97344362
E-post: ragnhildjonland.strand@bufetat.no

Nordland:
MST Bodø
Sjøgata 3
8006 BODØ
Besøksadresse: Havnegata 3
Telefon: 46 61 85 21
E-post: hege.karlsen@bufetat.no 

MST Mo i Rana
Leder: Cathrine Varem

Telefon: 46 61 63 67
E-post: cathrine.varem@bufetat.no 

Rogaland:
MST Haugesund
Postboks 2223
5509 HAUGESUND
Besøksadresse: Smeasundet 50
Telefon: 46 61 92 00
E-post: mst.haugesund@bufetat.no

MST Stavanger
Postboks 205 sentrum
4001 Stavanger
Besøksadresse: Lagårdveien 27
Telefon: 46 61 92 00
E-post: mst.stavanger@bufetat.no

Troms:
MST Tromsø
Besøksadresse: Kaigata 4, 3. etasje
9008 Tromsø
Telefon: 46 61 53 13
E-post: MaritOygard.Andreassen@bufetat.no

Trøndelag:
MST Trøndelag Nord
Jenbanegaten 17
7600 Levanger
Telefon: 46 61 76 37
Epost: kai.rune.bardal@bufetat.no

MST Trøndelag Sør (Team 1 og Team 2)
Erling Skakkes gate 25, 4. et.
7011 Trondheim
Telefon: 46 61 75 10
E-post: mst.trondelag.sor@bufetat.no

Vestfold:
MST Vestfold (team 1 og team 2)
Postboks 2046
3103 Tønsberg
Besøksadresse: Kjelleveien 21
Telefon: 46 61 81 40
E-post: katrine.sandereid@bufetat.nokarolineisoldealfheim.lindquist@bufetat.no

Vestland:
MST Bergen Team 1 og 2
Nedre Natland 69,
5099 Bergen
Telefon 46 61 92 00
E-post: mst.bergen@bufetat.no

Østfold:
MST Sarpsborg
Postboks 134
1701 SARPSBORG
Sundløkkaveien 73
Telefon: 46 61 63 02
E-post: kenneth.ulland@bufetat.no

 


MST-behandling til ungdom med problematisk eller skadelig seksuell atferd: 

Barneverntjenesten i den enkelte kommune kan henvise til MST-behandling til ungdom ned problematisk eller skadelig seksuell atferd. Om du lurer på om dette er riktig tiltak, ta kontakt med ditt lokale MST- team for en nærmere drøfting. 

Region Vest
MST Haugesund
Leder: Laila Haaland
Telefon: 46 61 88 66
E-post: laila.haaland@bufetat.no

Region Øst
MST Sandvika
Leder: Kristin Stava
Telefon: 46 61 62 17
E-post: kristin.stava@bufetat.no

Region Midt-Norge
MST Trøndelag Sør Team 1
Leder: Kjetil Kårstad
Telefon: 46 61 76 07
E-post: kjetil.karstad@bufetat.no

Region Sør
MST Vestfold Team 1
Leder: Katrine Sandereid
Telefon: 46 61 80 38
E-post: katrine.sandereid@bufetat.no

MST Agder 1
Leder: Kari Berg
Telefon: 46 61 78 54
E-post: kari.berg@bufetat.no

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring