logo

Søk

MST geografisk

MST er en intensiv og tidsavgrenset behandling. Av den grunn skal ikke terapeutens reisetid til familien overskride 1½ time. Ettersom Norge er et langstrakt land med store områder som har spredt bebyggelse, vil det være steder som ikke har befolkningsgrunnlag for å etablere et MST-team.

Med bakgrunn i at det er en nasjonal målsetting at alle som trenger MST skal få tilbud om behandling, har NUBU's Utviklingsavdeling ungdom i samarbeid med Forskningsavdelingen etablert pilotstudien «MST geografisk». Det innebærer at også familier som bor utenfor MSTs geografiske rekkevidde kan få tilbud om MST-behandling.

Terapeuten møter vanligvis familien og deres støttepersoner én gang i uka, og øker bruken av familiens sosiale nettverk. Også her vil det være full tilgjengelighet på telefon 24/7.

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring