logo

Søk

Foreldretrening i grupper virker

Gruppebasert foreldretrening bidrar til å øke barns sosiale kompetanse og redusere problematferd. Dette viser en studie bygget på Parent Management Training – Oregon-modellen.

Studien er utført ved Atferdssenteret og publisert i Behaviour Research and Therapy. I denne studien av gruppebasert foreldretrening deltok foreldre med barn som hadde ulik grad av atferdsvansker.

Flere familier får tilbud

Gruppebasert foreldretrening gjør at flere familier kan få et behandlingstilbud. PMTO-behandling, som vanligvis gis til enkeltfamilier, tilpasses da til en gruppesetting.

Det gruppebaserte tiltaket består av tolv ukentlige samlinger på to og en halv time. På foreldrenes timeplan står ferdigheter som oppmuntring, positiv involvering, grensesetting, tilsyn og problemløsning. 

Første studie av gruppebasert PMTO

Fra tidligere foreligger det en randomisert studie på effekten av individuell PMTO i Norge (Ogden & Hagen, 2008). Nå har Atferdssenteret altså gjennomført en tilsvarende evaluering av gruppebasert PMTO. Dermed får vi mer kunnskap om hvorvidt barns atferd – i hjemmet, i barnehagen og på skolen – endrer seg som følge av gruppebasert PMTO, og om eventuelle endringer vedvarer over tid.

Fulgte 137 familier

I denne gruppebaserte studien fulgte man 137 familier med barn i alderen 3–12 år (36.5 % jenter). Familiene ble rekruttert gjennom det ordinære tjenesteapparatet for barn og familier. Mellom fire og tretten foreldre deltok i hver foreldregruppe, og totalt var elleve grupper med i studien.

Gode resultater

Resultatene fra undersøkelsen tyder på at gruppebasert PMTO kan være et godt supplement til det mer etablerte PMTO-tilbudet, som gis til enkeltfamilier.  På denne måten kan flere familier som har behov for det, få effektiv hjelp.

Funnene viste at gruppebasert PMTO hadde gode effekter både på foreldrenes bruk av effektive foreldreferdigheter og på barnas problematferd og sosiale kompetanse.

Kjøbli, J., Hukkelberg, S., & Ogden, T. (2013). A randomized trial of group parent training: reducing child conduct problems in real-world settings. Behaviour Research and Therapy, 51,113–121.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring