logo

Søk

PMTO-forskningen etter tema

Nedenfor følger referanser til forskningsartikler utført av NUBUs forskere – dels også i samarbeid med forskere ved andre institusjoner. Her er artiklene samlet etter tema, med lenker, også til kortversjoner publisert på nubu.no.

 Ogden, T., Askeland, E. & Amlund Hagen, K. (2023). Evidence-Based Intervention Programs Targeting Antisocial Children and Youth in Norway. In Welsh, B. C., Zane, S. N. & Mears, D.P. (Red). The Oxford Handbook of Evidence-Based Crime and Justice Policy. Oxford University Press (2023) p 391. https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbook-of-evidence-based-crime-and-justice-policy-9780197618110?cc=us&lang=en&

Sigmarsdóttir, M., Arnesen, A., & Forgatch, M.S. (2023). Strengthening parenting among refugees in Europe (SPARE): initial feasibility in Iceland and Norway, Nordic Psychology. https://doi.org/10.1080/19012276.2023.2175231

Tømmerås, T. & Kjøbli, J. (2022). Samspill i familien og psykiske vansker hos barn. Psykiskhelse.no. https://tinyurl.com/ydanjsdk

Hukkelberg, S. S., & Ogden, T. (2021). Parenting practices and child conduct problems in a Norwegian subclinical sample: Variable and person-centered approaches. Family Relationshttps://doi.org/10.1111/fare.12538

Talgø, K. H. (2021). Foreldres og terapeuters opplevelser av empowerment og autonomi i PMTO. KONTEKSTonline, utgave 7. ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-7/foreldres-og-terapeuters-opplevelser-av-empowerment-og-autonomi-i-pmto-article3249-2596.html

Utgarden, I.-H. & Tømmerås, T. (2021). Innovasjon i forebyggende intervensjoner for barn og unge. KONTEKSTonline, utgave 7. ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-7/innovasjon-i-forebyggende-intervensjoner-for-barn-og-unge-article3248-2596.html

Reer, M. (2020) Kvalitetssikring av intervensjoner for barnefamilier. KONTEKSTonline nr. 5.

Wathne, V. C. og Grønlie, A. A. (2020). PMTO-kurs for fosterforeldre i Bufetat – implementering og 15 års erfaring. Fosterhjemskontakt nr. 1/2020.

Askeland, E., Forgatch, M. S., Apeland, A., Reer, M. & Grønlie, Anette A. (2019) Scaling up an Empirically Supported Intervention with Long-Term Outcomes: the Nationwide Implementation of GenerationPMTO in Norway. Prevention Science. doi.org/10.1007/s11121-019-01047-9. (Open access.)

Hukkelberg, S., Tømmerås, T., & Ogden, T. (2019). Parent training: Effects beyond conduct problems. Children and Youth Services Review. Doi: 10.1016/j.childyouth.2019.03.009.

Talgø, K. H. & Reer, M. (2019) Foreldretrening har fungert godt i 20 år i Norge. forskning.no.

Talgø, K.H. (2019) Foreldrerådgivning kan gi mindre angst og depresjon hos barn med atferdsvansker. forskning.no.

Utgarden, I.-H. (2019). Foreldrene til barn med atferdsvansiker får det bedre med rådgivning. forskning.no.

Kjøbli, J., Zachrisson, H. D., & Bjørnebekk, G. (2018). Three Randomized Effectiveness Trials—One Question: Can Callous-Unemotional Traits in Children Be Altered? Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 47(3), 436-443.

Tømmerås, T., Kjøbli, J., & Forgatch, M. (2018). Benefits of Child Behavior Interventions for Parent Well-Being. Family Relations. https://doi.org/10.1111/fare.12344.

Apeland, A. (2018). Mangfold og tilpasning i PMTO-arbeidet. Fra den internasjonale konferansen «PMTO and Diversity» i Århus juni 2017. KONTEKST, 1, 18–27. ISSN 2535–4825.

Apeland, A. og Laland, H. (2018).  Emosjonsregulering hos foreldre i høykonfliktfamilier – illustrert ved PMTO, forebygging.no.

Hagen, K. & Ogden, T. (2018). Hvem har størst utbytte av PMTO? KONTEKSTonline, 2, 28–35. ISSN 2535–4825.

Bjørnebekk, G., & Kjøbli, J. (2017). Observed callousness as a predictor of treatment outcomes in parent management training. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 22, 59–73. doi:10.1177/1359104515621961.

Hukkelberg, S., & Ogden, T. (2017). General and specific factors of working alliance in parent training: A bifactor exploratory structural equation modelling approach. Psychotherapy Research. Online. doi: 10.1080/10503307.2017.1330574.

Hukkelberg, S. (2017). Reexaminiation of child problem behaviors as measured by ECBI: Factor structure and measurement invariance across two parent training interventions. SAGE journals. doi: 1073191117706022.

Hukkelberg, S. S., & Ogden, T. (2017). Measurement Issues: Dimensionality of oppositional defiant disorder. Child and Adolescent Mental Health.  doi: 10.1111/camh.12248.

Tømmerås, T., & Kjøbli, J., (2017). Family resources and effects on child behavior problem interventions: A cumulative risk approach. Journal of child and family studies. Online first. doi:10.1007/s10826-017-0777-6.

Hagen, K. A., & Ogden, T. (2017). Hvilke barn og familier har størst utbytte av foreldreveiledningen «Parent Mangement Training»? Best Practice Psykiatri/Neurologi,12, 33−35.

Vannebo, A. (2017). Foreldreopplæring hjelper mot barns atferdsproblemer. Forskning.no, 9.8.2017.

Eng, H., Ertesvåg, S. K., Frønes, I., & Kjøbli, J. (2017). Den krevende foreldrerollen. Familiestøttende intervensjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kjøbli, J., Eng, H., Ertesvåg, S. K., og Frønes, I. (2017). Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Askeland, E., og Kjøbli, J. (2017). Parent management training – Oregon (PMTO): Effektiv hjelp til familier med barn som har atferdsvansker. I H. Eng, S. K. Ertesvåg, I. Frønes, & J. Kjøbli, J. (2017). Den krevende foreldrerollen. Familiestøttende intervensjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Ogden, T., Askeland, E., Christensen, B., Christiansen, T., & Kjøbli, J. (2017). Crossing National, Cultural, and Language Barriers: Implementing and Testing Evidence-Based Practices in Norway. In: Weisz, J., & Kazdin, A. (eds.) Evidence Based Psychotherapies with Children and Adolescents. New York: Guilford. 

Aschjem, S. C., Gomez, B. A., Olsen, K., og Torsvik, S. (2017) Evaluering av Bufetat − TIBIR-prosjektet (2012-2016). Rapport. ISBN 978-82-93406-03-7. Oslo: NUBU og Bufetat.

Bjørnebekk, G., & Kjøbli, J. (2016). Observed callousness as a predictor of treatment outcomes in parent management training. Clinical Child Psychology and Psychiatry. Ahead of print. doi:10.1177/1359104515621961.

Forgatch, M. S., & Kjøbli, J. (2016). Parent Management Training – Oregon (PMTO): Adapting Intervention with Rigorous Research. Family Process 55, 500–13doi:10.1111/famp.12224.

Grønlie, A. A., Apeland, A., Askeland, E., & Christiansen, T. (2016). Hvor godt predikerer to spørsmål barns risiko for problematferd? Tidsskrift for Norsk psykologforening, 53, 268–275.

Hagen, K. A., & Ogden, T. (2016). Predictors of changes in child behaviour following parent management training: Child, context, and therapy factors. International Journal of Psychology. doi:10.1002/IJOP.12365.

Kjøbli, J., Solholm, R., Reer, M., Christiansen, T., Askeland, E., & Bjørnebekk, G. (2016). Tidlig innsats for barn i risiko: Et program for å forebygge og redusere atferdsproblemer. Psykologi i kommunen, 5, 5–15.

Kjøbli, J., Zachrisson, H. D., & Bjørnebekk, G. (2016). Three randomized effectiveness trials – one question: Can callous-unemotional traits in children be altered? Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology. Online first. doi:10.1080/15374416.2016.1178123

Tømmeraas, T. (2016). Social Gradients and Participant Characteristics in Child Behavior Problem Interventions. Children and Youth Services Review, 70, 57–64. doi:org/10.1016/j.childyouth.2016.09.010

Apeland, A. (2016). Endres foreldrene, endres barnet. Parent Management Training – Oregon-modellen. I Haavind, H., og Øvreeide, H. (Red.), Barn og unge i psykoterapi. Bind 2. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Bjørknes, R., Larsen, M., Gwanzura-Ottemöller, F., & Kjøbli, J. (2015). Exploring mental distress among immigrant mothers participating in parent training. Children and Youth Services Review, 51, 10–17.

Bjørnebekk, G., Kjøbli, J., & Ogden, T. (2015). Children with Conduct Problems and Co-occurring ADHD: Behavioral Improvements Following Parent Management Training. Child & Family Behavior Therapy, 37, 1−19.

Hukkelberg, S. S., & Ogden, T. (2015). The short Working Alliance Inventory in parent training: Factor structure and longitudinal invariance. Psychotherapy Research, 26, 719–726. doi:10.1080/10503307.2015.1119328

Tømmeraas, T., & Ogden, T. (2015). Is There a Scale-up Penalty? Testing Behavioral Change in the Scaling up of Parent Management Training in Norway. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 1–14. doi:10.1007/s10488-015-07123

Fossum, S., Kjøbli, J., Drugli, M. B., Handegård, B. H., Mørch, W-T., & Ogden, T. (2014). Comparing two evidence-based parent training interventions for aggressive children. Journal of Children’s Services, 9, 319−329.

Kjøbli, J., Nærde, A., Bjørnebekk, G., & Askeland, E. (2014). Maternal Mental Distress Influences Child Outcomes in Brief Parent Training. Child and Adolescent Mental Health, 19, 171−177.

Kjøbli, J., & Ogden, T. (2014). A randomized effectiveness trial of individual child social skills training: six-month follow-up. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 8:31. DOI: 10.1186/s13034-014-0031-6.

Askeland, E., Apeland, A., & Solholm, R. (red). (2014). PMTO. Foreldretrening for familier med barn som har atferdsvansker. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Gomez, B., Grønlie, A. A., Kristiansen, D. E., & Richardsen, K. (2014). Implementering av Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR). Fra teori til praksis. Oslo: Atferdssenteret AS.

Bjørknes, R., & Manger, T. (2013). Can parent training alter parent practice and reduce conduct problems in ethnic minority children? A randomized controlled trial. Prevention Science, 14, 52–63. doi:10.1007/s11121-012-0299-9.

Hukkelberg, S., & Ogden, T. (2013). Working alliance and treatment fidelity as predictors of externalizing problem behaviors in parent management training. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 81, 1010–1020. doi:10.1037/a0033825.

Kjøbli, J., & Bjørnebekk, G. (2013). A randomized effectiveness trial of Brief Parent Training: Six-month follow-up. Research on Social Work Practice23, 603–612.

Kjøbli, J., Hukkelberg, S., & Ogden, T. (2013). A randomized trial of group parent training: reducing child conduct problems in real-world settings. Behaviour Research and Therapy, 51, 113–121. doi.org/10.1016/j.brat.2012.11.006.

Kjøbli, J., Nærde, A., Bjørnebekk, G., & Askeland, E. (2013). Maternal mental distress influences child outcomes in Brief Parent Training. Child and Adolescent Mental Health,19, 171–177. doi:10.1111/camh.12028.

Solholm, R., Kjøbli, J., & Christiansen, T. (2013). Early Initiatives for Children at Risk – Development of a Program for the Prevention and Treatment of Behavior Problems in Primary Services. Prevention Science, 14, 535–544. doi:10.1007/s11121-012-0334-x.

Kjøbli, J., Mauseth, T., & Slinning, K. (2013). Virksomme intervensjoner og effektive implementeringsstrategier øker sannsynligheten for gode resultater i praksisfeltet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid10, 239−247.

Bjørknes, R., Kjøbli, J., Manger, T., & Jacobsen, R. (2012). Parent Training among Ethnic Minorities: Parenting Practices as Mediators of Change in Child Conduct Problems. Family Relations, 61,101–114.

Kjøbli, J., Bjørknes, R., & Askeland, E. (2012). Adherence to Brief Parent Training as a predictor of Parent and Child Outcomes in Real-World Settings. Journal of Children’s Services7, 165–177.

Kjøbli, J., Drugli, M. B., Fossum, S., & Askeland, E. (2012). Evidensbasert foreldretrening: Hvordan kan forskning bidra til at flere barn med atferdsvansker får bedre hjelp? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2, 145–149.

Kjøbli, J., & Ogden, T. (2012). A Randomized Effectiveness Trial of Brief Parent Training in Primary Care Settings. Prevention Science, 13, 616–626. doi.org/10.1016/j.brat.2012.11.006.

Ogden, T., Bjørnebekk, G., Kjøbli, J., Patras, J., Christiansen, T., Taraldsen, K., & Tollefsen, N. (2012). Measurement of implementation components ten years after a nationwide introduction of empirically supported programs – a pilot study. Implementation Science7, 49.

Ogden, T. (2012). Working with parents and families to lessen the EBD of children and young people. In T. Cole, H. Daniels, & J. Visser, (Eds.), The Routledge International Companion to Emotional and Behavioural Difficulties. New York: Routledge.

Kjøbli, J. (2010). Nødvendigheten av evidens når vi skal hjelpe barn med atferdsvansker. Tidsskriftet Norges Barnevern, 2, 102–108.

Askeland, R. B. (2010).  Föräldrars upplevda tillfredsställelse av PMTO – har den någon betydelse? Magistroppgave ved Luleå Tekniska Universitet Institution för Arbetsvetenskap, Avdelningen för Teknisk psykologi.

Ogden, T. (2010). Familiebasert behandling av alvorlige atferdsproblemer blant barn og ungdom. Evaluering og implementering av evidensbaserte behandlingsprogrammer i Norge. Avhandling til graden for doctor philosophiae (dr. philos). Universitetet i Bergen.

Askeland, E., & Christiansen, T. (2010). Landsdekkende implementering av behandlingsmetoden Parent Management Training. Fokus på kvalitetssikring. I E. Befring, I. Frønes, & M-A Sørlie (Red.), Sårbare unge. Nye perspektiver og tilnærmingar (186–192). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Askeland, E., Apeland, A., Christiansen, T., & Solholm, R. (Red.) (2010). Håndbok PMTO. Oslo: Atferdssenteret, 5. utgave.

Ogden, T. (2010). Familiebasert behandling av alvorlige atferdsproblemer blant barn og ungdom. Evaluering og implementering av evidensbaserte behandlingsprogrammer i Norge. Avhandling til graden for doctor philosophiae (dr. philos). Universitetet i Bergen.

Ogden, T. (2010). Kunnskapsdrevet praksis i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og unge. I E. Befring, I. Frønes, & M-A Sørlie (red.). Sårbare barn og unge. Nye perspektiver og tilnærmingar (s. 246–259). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kjøbli, J., & Hagen, K. A. (2009). Interparental collaboration, parenting and child externalizing behavior in a clinical sample: Testing mediation. Family Relations58, 275–288.

Kjøbli, J., & Ogden, T. (2009). Gender differences in intake characteristics and behavior change among children in families receiving Parent Management Training (PMTO). Children and Youth Services Review, 31, 823–830.

Ogden, T., Hagen, K. A., Askeland, E., & Christensen, B. (2009). Implementing and evaluating evidence-based treatments of conduct problems in children and youth in Norway. Research on Social Work Practice, 19, 582–591.

Solholm, R., og Jakobsen, R. (2009). Atferdsvansker – kortvarig foreldrerådgiving og lærerkonsultasjon i arbeidet med atferdsvansker bland barn – modellutprøving i en kommune. Norges Barnevern 1–2009.

Kjøbli, J. (2009). Theory and evidence based interventions for children with conduct problems: Exploring applicability and underlying assumptions in real world settings. Avhandling til ph.d.-graden. Oslo: Universitetet i Oslo. Psykologisk institutt.

Ogden,T., & Amlund-Hagen, K. (2008). Treatment effectiveness of Parent Management Training in Norway; A randomized controlled trial of children with conduct problems. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76, 607–621.

Jakobsen, R., & Solholm, R. (2008). Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre. Rapport til Bufdir.

Apeland, A. (2007). De voksnes eller barnets allierte? Parent Management Training – Oregon-modellen. I H. Haavind, og H. Øvreeide Barn og unge i psykoterapi. Bind II: Terapeutiske fremgangsmåter og forandring. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Ogden, T., Forgatch, M., Askeland, E., Patterson, G. R., & Bullock, B. M. (2005). Implementation of Parent Management Training at the national level: The case of Norway. Journal of Social Work Practice19, 317–329.

Solholm, R., Askeland, E., Christiansen, T., & Duckert, M. (2005). Parent Management Training – Oregon-modellen. Teori, behandlingsprogram og implementering i Norge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening7, 587–597.

Apeland, A. (2005). Parent Management Training – Oregon-modellen: Allianse og samarbeid. Tidsskrift for Norsk Psykologforening7, 611–616.

Christiansen, T. (2005). PMTO (Parent Management Training – Oregon-modellen ) – en modell for positivt samspill mellom barn og foreldre. I L. Schjelderup, C. Omre, og E. Marthinsen (Red.), Nye metoder i et moderne barnevern. Bergen: Fagbokforlaget.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring