logo

Søk

Du er her:

Opplæring av PMTO-terapeuter

Opplæringen i PMTO-behandling gis primært til ansatte i kommuner som har inngått en avtale med NUBU og Bufetat om implementering av tiltaket.

PMTO er ment som et ledd i kommunens satsning på å kunne tilby sine innbyggere kunnskapsbaserte tiltak for å forebygge og behandle atferdsvansker. Opplæringen gis ikke som et generelt tilbud til enkelte fagfolk.  

PMTO-behandling er ett av seks tiltak for forebygging og behandling av atferdsvansker, som til sammen utgjør kommuneprogrammet Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR). Rekrutteringen til PMTO-opplæringen rettes i hovedsak mot:
- kommuner som ønsker å implementere TIBIR og/eller
- kommuner som har behov for tilgang på PMTO-behandling i lokalt barnevern. 

Intervensjonene i TIBIR er rettet mot familier og barn som er i ulik risiko for å utvikle atferdsvansker, og har i tillegg intervensjoner for ansatte i barnehage, skole og hjelpetjenester som arbeider direkte med barn og familier i målgruppen. 

Kommuner kan selv melde sin interesse for PMTO og TIBIR ved å kontakte regionskoordinator i egen region.

Om opplæringen

Opplæringen i PMTO foregår som oftest i de ulike helseregionene. Den består av 21 seminardager og 24 veiledningsdager fordelt over ca. 1,5 år, samtidig som kandidatene arbeider med PMTO sammen med familier.  

Kandidatene må en ha minimum treårig helse- og sosialfaglig høyskolebakgrunn (f.eks. innen barnevern) eller universitetsutdanning (f.eks. innen psykologi, pedagogikk eller tilsvarende). I tillegg er det krav om klinisk relevant erfaringsbakgrunn. Sertifiserte PMTO-terapeuter forplikter seg til å utøve behandlingsmetoden på sin arbeidsplass og følge kvalitetssikringskravene i etterkant av opplæringen.

Kostnader for opplæring

NUBU er ansvarlig for kvalitetssikring av opplæring, veiledning og sertifisering og oppfølging av alle PMTO-terapeuter. NUBU gjennomfører opplæring og implementering i kommunene i samarbeid med Bufetat. Det er ingen kostnader knyttet til disse aktivitetene, men arbeidsgiver må dekke alle reise- og oppholdsutgifter for sine ansatte.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om PMTO og TIBIR i din region, kontakt:
Regionkoordinator i sør: Dag Erik Kristiansen
Regionkoordinatorer i øst:  Sissel Torsvik og Siril Cock Aschjem
Regionkoordinator i vest: Jorid Bjørkås
Regionkoordinator i Midt-Norge: Terje Sliper
Regionkoordinator i nord: Kristin Richardsen

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring