logo

Søk

Barnehage som hjelp mot atferdsvansker

En barnehageplass kan beskytte barn mot å utvikle atferdsvansker. Dette gjelder i familier med dårlig råd. Det viser en ny studie Atferdssenteret har bidratt til.

Studien er gjort i et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Atferdssenteret og Boston College, med støtte fra Forskningsrådet. Funnene blir spredt også internasjonalt gjennom en egen pressemelding fra Society for Research in Child Development i Washington, USA.

Når familiene fikk dårligere råd, fra barna var halvannet år og opp til tre år, fikk barna mer atferdsvansker. Noen barn ble mer utagerende, mens andre ble engstelige eller trakk seg tilbake sosialt. Fikk familiene bedre råd, fikk barna mindre atferdsvansker.

− Disse sammenhengene er helt klart størst hos familiene med dårligst råd, forteller forsker Henrik Daae Zachrisson.

75 000 familier med

Studien har brukt data fra omtrent 75 000 familier som deltar i den norske Mor- og barnundersøkelsen ved Folkehelseinstituttet.

I tillegg er det benyttet anonymisert informasjon om hver families inntekt fra inntektsregisteret. Slik har forskerne kunnet studere både barns atferd, familiens inntekt og barnehagebruk over tid.

Tilgang på barnehageplass

− Først og fremst er disse funnene et argument for å gjøre barnehage enda mer tilgjengelig for barn, fra lavinntektsfamilier, fra ett- eller halvannet års alder. Vi ser at små barns atferd henger sammen med familiens økonomiske situasjon i familier med dårlig råd, og at dette er ganske tett knyttet sammen, sier Zachrisson.

Forskerne har ikke sett på hva som gjør at barn får mer atferdsvansker når familiene får dårligere råd. Men både norsk og internasjonal forskning tyder på at stress i familien har betydning i denne årsakskjeden.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Zachrisson, H. D., & Dearing, E. (2014). Family Income Dynamics, Early Childhood Education and Care, and Early Child Behavior Problems in Norway. The Society for Research in Child Development, Inc. Washington DC, USA. DOI: 10.1111/cdev.12306

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring