logo

Søk

Forskning

Forskningen ved NUBU foregår i intervensjons- eller tiltaksprosjekter, og i utviklingsprosjekter. Hensikten er å beskrive og analysere barns læring og utvikling, samt å styrke forbindelsen mellom forskning og praksis.

NUBU driver forskning, implementering, opplæring og videreutvikling av metoder knyttet til forebygging og behandling av alvorlige atferdssvansker hos barn og ungdom. Forskningsavdelingen utfører tiltaksforskning i forbindelse med evaluering og utvikling av disse metodene. I tillegg er flere av senterets forskere engasjert i forskning om utbredelse og utvikling av atferdsproblemer blant barn og unge gjennom den longitudinelle studien Barns sosiale utvikling (BONDS).

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Viser fra 1 til 10 av totalt 76 artikler

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring