logo

Søk

Forskningsstøttet praksis: Erfaringer fra Norge

I en nylig publisert artikkel beskriver forfatterne erfaringene fra Atferdssenterets arbeid med de to forskningsbaserte tiltakene PALS og PMTO. Norge har, som eneste land i verden, implementert og evaluert disse tiltakene på et nasjonalt nivå.

Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen (PALS) og Parent management training – Oregon modellen (PMTO) er begge tiltak som skal redusere problematferd og fremme sosial kompetanse gjennom henholdsvis skole og hjem. PALS er et eksempel på et tiltak hvor både forebyggende og behandlende innsatser kombineres.

Erfaringene med disse metodene tyder på at:

  • Forebyggende og behandlende tiltak i skolen kan og bør kombineres.
  • Implementering på nasjonalt nivå er avgjørende for spredning av metodene.
  • En nasjonal implementeringsstrategi (top-down) er nyttig for å vedlikeholde kvaliteten på tjenestene over tid.
  • Det er viktig å samarbeide med både utøvere av metodene og deres arbeidssteder/institusjoner for å sikre lokal forankring (bottom-up).
  • Det er mulig å tilpasse og overføre forskningsstøttete tiltak utarbeidet i USA til norske forhold.

I perioden fra 1999 og frem til i dag har Atferdssenteret stått bak implementering og evaluering av forskningsstøttete tiltak i barnevernet, barne- og ungdomspsykiatrien samt i skolen. Forskningsresultater viser at metodene har lovende effekter i norsk sammenheng og at kvaliteten på gjennomføringen av metoden er viktig.

Ogden, T. & Sørlie, M-A.. (2009). Implementing and evaluating empirically based family and school programmes for children with conduct problems in Norway. Journal of Emotional Education, 1, 99-107

Artikkelen er tilgjengelig fra http://www.enseceurope.org/journal/
ISSN 2073-7629 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring