logo

Søk

Lovende resultater fra program mot problematferd

Utagerende atferd hos barn er en risikofaktor for alvorlige problemer seinere i livet. Et forebyggingsprogram er testet ut i skolen. Resultatene vitner om mindre problematferd og bedre relasjoner elevene imellom.

Rundt 6–12 prosent av alle barn er i risikogruppen for å utvikle slike problemer.

En stor kommune på Østlandet ble den første til å prøve ut om et kommuneomfattende program for forebygging og tidlig behandling av problematferd kunne påvirke nivået av problematferd og læringsmiljøet i barneskolen.

Kommunen ble inndelt i to sammenliknbare halvdeler, og det ble bestemt ved loddtrekning hvilken halvdel som skulle prøve programmet. Alle ansatte ved skolene i kommunen fylte ut spørreskjemaer ved programstart og igjen etter programavslutning, omtrent et skoleår etter.

Tilbud om kurs

Alle som jobbet i tjenester rettet mot barn i hele kommunen ble tilbudt et kurs for å kunne identifisere barn i risikosonen. I den kommunehalvdelen som prøvde ut programmet mottok 64 familier ett eller flere av følgende fem hjelpetiltak: Skole- og barnehagekonsultasjon, foreldregrupper, foreldrerådgiving, sosial ferdighetstrening for barn, og foreldreferdighetstrening. Tiltakene var ment å skulle tilpasses ulike risikonivå, og de varierte i intensitet.

Mindre problematferd i klasserommet

Lærerne i den kommunehalvdelen som hadde prøvd ut programmet rapporterte om mindre problematferd i klasserommet og bedre relasjoner elevene imellom, enn lærerne i sammenlikningsgruppen. Det var ingen forskjeller mellom kommunehalvdelene i nivå på elev–lærer-relasjoner eller på problematferd utenfor klasserommet.

Programmet har nå blitt videreutviklet og prøves ut i flere kommuner for å undersøke effektene av de ulike komponentene og om de opprettholdes og eller øker over tid.


Kjøbli, J. & Sørlie, M-A. (2008). School outcomes of a community-wide intervention model aimed at preventing problem behavior. Scandinavian Journal of Psychology, 49, 365–375.
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring