logo

Søk

PMTO virker også for barn med ADHD

PMTO er et behandlingsprogram for familier med barn med atferdsproblemer. Programmet virker også i familier med barn som har en ADHD-diagnose.

Barn som har både atferdsproblemer og en ADHD-diagnose er i høyrisiko for seinere i livet å få en antisosial og kriminell løpebane. Disse barna kan by på heftige utfordringer for foreldrene, som lett kan komme til å svare med en straffende og lite positiv væremåte.

En studie ved Atferdssenteret viser at også familier med ADHD-barn kan ha utbytte av PMTO-behandling.

PMTO er en forkortelse for Parent Management Training – Oregon. Mer om PMTO – samt enkle foreldretips – finnes på hjemmesiden pmto.no.

256 familier

Studien omfatter 256 familier som mottok PMTO-behandling, hvorav 97 av familiene – 38 prosent – hadde barn som også hadde en ADHD-diagnose.

Barna som deltok i studien hadde en tilnærmet lik sosial bakgrunn, mens ADHD-barna hadde større problemer enn resten ved behandlingsstart.

PMTO-behandling

En PMTO-behandling innebærer ukentlige møter mellom PMTO-terapeuten og foreldrene – barnet kan også tidvis delta – samt en telefonsamtale mellom møtene. Målet er at foreldrene skal få fremmet sine foreldreferdigheter gjennom å lære seg funksjonelle strategier, som oppmuntring, ros – og grensesetting.

Et behandlingsforløp kan romme mellom tjue og femti møter mellom terapeut og foreldre.

Like godt utbytte

Atferdsendring målt med foreldre- og lærervurderinger viste ingen forskjeller mellom gruppene, bortsett fra at barna med ADHD – ifølge foreldrenes rapportering – skåret lavere på sosial kompetanse enn de andre barna.

Tilleggsbelastninger

Til tross for likt utbytte av behandlingen, så en at barna med ADHD fortsatt hadde større oppmerksomhetsproblemer både hjemme og på skolen.

Resultatene tyder videre på at i familier hvor barnet har ADHD, kan tilleggsbelastninger som lav inntekt og depresjon hos mor, føre til at PMTO ikke virker like godt.

Les også kronikk i BestPractice januar 2016: Trening av foreldreferdigheter og barn med kombinasjonen ADHD og alvorlige atferdsproblemer. Kronikken er skrevet av de samme forskerne som har signert fagartikkelen med referansen nedenfor. Kronikken er også vedlagt separat som nedlastbar PDF.

Illustrasjon: Colourbox

Bjørnebekk, G., Kjøbli, J., & Ogden, T. (2015). Children with conduct problems and co-occurring ADHD: Behavioral improvements following Parent Management Training. Child & Family Behavior Therapy 37, 1–19. 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring