logo

Søk

Handouts fra parallellsesjonene torsdag 16. september

Her vil det fortløpende legges ut handouts etterhvert som det kommer inn

14:00-15:30       Parallellsesjon
1.1       Erfaringar frå to parallelle prosessar - skulesamanslåing og PALS, ut frå ulike
             perspektiv 

             Halsnøy skuleog Åshild Askeland Johnsen, Kvinnherad PPT
1.2       RtI – respons til intervensjon. Organisering av skoleomfattende innsats for å
             fremme elevenes skolefaglige og sosiale ferdigheter

             Harestua, Grua, Veien og Berger skoler, Anne Arnesen og Wilhelm Meek-Hansen, 
            Atferdssenteret

1.3       Funksjonsbasert vurdering som basis for individuelle støttetiltak
             Morten Hendis, Torshov kompetansesenter
1.4       Steg for steg – et forebyggende sosialt ferdighetstreningsprogram
             Jan Erik Ruud, Prososial                       
1.5       Teamarbeid – en reise uten kart og kompass

             Kjetil Hansen, PPT Karmøy og Lasse Dahl, Brusetkollen skole- og ressurssenter
1.6       Relasjonsarbeid i møte med barn og ungdom som er i fare for, eller som har 
             utviklet samspillsvansker
             PALS-opplæring for nyansatte

             Hege Ross,Tverlandet skole
1.7       Trivselsprogrammet -  mot mobbing og for økt trivsel
             Åsen skole og Finstad skole
1.8       Å lede en PALS-skole: Skolelederens rolle
             Arild Sandvik, Harestua skole
1.9       Klasseledelse – fra en klasseleders perspektiv
             Grethe Sandvik, Rotnes skole

16:00-17:30       Parallellsesjon

2.1      Å lede en PALS-skole: Skolelederens rolle
            Arild Sandvik, Harestua skole
 2.2     Implementeringskvalitet: Bruk av måleinstrumenter for vurdering
            av implementeringsgrad

            Wilhelm Meek-Hansen og Ingrid Madslien, Atferdssenteret
2.3      Relasjonsorientert klasseledelse – de praktiske grepene
            Kjetil Hansen, PPT Karmøy og Lasse Dahl, Brusetkollen skole- og ressurssenter
2.4      Kjennetegn ved gode prosesser i implementeringen av PALS
            Ingunn Byrkjedal, Statped Vest og Morten Hendis, Torshov Kompetansesenter
2.5      Atferdsstøtteprogrammet ”Sjekk inn - sjekk ut” (SISU) og behandling av 
            SWIS-SISU data.

            Anne Arnesen, Atferdssenteret
2.6      SNAP (Stop Now And Plan) som skolebasert individuelt støttetiltak
            Tone Ødegård Auli. Åsen skole
2.7      Relasjonsarbeid i møte med barn og ungdom som er i fare for, eller som har
            utviklet samspillsvansker

            Hege Ross, Tverlandet skole
2.8      Tilsyn – hvordan skape arenaer med voksenstyrte og elevstyrte fysiske aktiviteter
            for å unngå 
konflikter og skape proaktiv samhandling
            Hanne Fonn, Vassenden skule og Sunde skule
2.9      Nødvendigheten av evidens når vi skal hjelpe barn med atferdsvansker
            John Kjøbli, Atferdssenteret
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring