logo

Søk

PMTO også for fosterforeldre

– Brukerne våre er våre beste ambassadører, sier regionkonsulent Vibeke Wathne, og gleder seg over at PMTO-kursene for fosterforeldre har fått en skikkelig oppsving i Region vest.

Både høstens og vårens kurs i Stavanger er nå fulltegnet. Hvilket er gledelig for kursholderne, som noe tid hadde slitt med lav oppslutning. Kanskje på grunn av uttrykt skepsis fra enkelte fagmiljøer? I alle fall har det vært perioder med færre påmeldinger.

Vibeke Wathne, Bufetat region vest− Dette har tydeligvis kommet noen av fosterforeldrene – og tidligere kursdeltakere − for øre, og flere har tatt til orde for at disse kursene har hjulpet dem svært mye og ført til en bedre hverdag for dem selv – og ikke minst for fosterbarnet, sier Vibeke Wathne, regionkonsulent i Bufetat region vest.

Etter at det ble satt inn et ekstra «trøkk» for å informere om kursene, har trenden gradvis snudd, fram til de altså nå opplever fulltegnede kurs.

– Ros, oppmuntring og gode beskjeder

Nye fosterforeldre og fosterhjem får selvsagt mye annen god informasjon, både om hva det innebærer å bli et fosterhjem – og informasjon om det aktuelle barnet, for å forstå bakgrunnen for at barnet gjør som det gjør.

– Så hva er det viktigste fosterforeldre kan hente hjem fra et kurs i PMTO-prinsippene?

– Jeg vil si alle verktøyene er svært relevante, men det varierer individuelt fra hjem til hjem hva som er mest nyttig Løsningshjulet i PMTOfor den enkelte familie. Likevel viser ofte tilbakemeldinger at tema og verktøy som handler om konkret ros, oppmuntring og gode og tydelige beskjeder, samt positiv involvering og regulering av egne følelser, det vil si å holde seg rolig, fører til et bedre samspill i familien, sier Vibeke Wathne.

Hun poengterer samtidig dette at veiledningen er så konkret, med øvelser og rollespill, noe som gjør det enklere for fosterforeldrene å prøve ut verktøy hjemme. Fosterforeldrene opplever også at de gjennom rollespill og øvelser – som setter dem både i voksenrollen og i barnerollen – får noen nyttige erfaringer, særlig ved å kjenne litt på hvordan det er å være barnet i en del krevende situasjoner.

Et tema på fagkonferansen

Også på Atferdssenterets nasjonale fagkonferanse står temaet fosterforeldre på agendaen. Her vil Sidsel Styve og Birte Pamer Voskuilen fra Bufetat vest, Bergen, sammen med Atferdssenterets Anett Apeland, holde et parallellseminar under tittelen PMTO-prinsipper i fosterhjemsarbeid. Merk tiden; onsdag 11. november kl. 10.30–12.00.

Seminaret vil presentere flere års praktisk erfaring med intervensjonen PMTO-kurs for fosterforeldre i Bufetat i region vest, både hva slags vansker fosterbarna bringer med seg inn i fosterhjemmet, innholdet i kurset, kliniske eksempler og noen tendenser i brukerevalueringene fra fosterforeldrene. Det blir også en gjennomgang av forskningsstøtte, både internasjonalt og nasjonalt, for å anvende PMTO-prinsippene i arbeid med fosterhjem.

Les mer om Nasjonal fagkonferanse


Illustrasjon: pmto.no / Anna Fiske
Portrettfoto Vibeke Wathne: Bufetat region vest

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring