logo

Søk

TIBIR Foreldrerådgivning – et unikt samarbeidsprosjekt

På tvers av kommunegrenser ble det i vår startet et unikt samarbeidsprosjekt hvor flere kommuner i Nordland har fått utdannet foreldrerådgivere.

Foreldrerådgivning er én av flere intervensjoner innenfor det kommunalt baserte lavterskelprogrammet TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko).

Målgruppen for opplæringen er kommunalt ansatte i en rådgiverposisjon overfor foreldre, som for eksempel helsesøstre, kommunepsykologer, ansatte i barneverntjenesten og PP-tjenesten.

PMTO-foreldrerådgivere skal gi veiledning til familier med barn (3–12 år), som viser tegn til begynnende atferdsproblemer og/eller der foreldrene sliter med å ha en tilfredsstillende struktur og oppfølging av barna. Målsettingen er å motivere og lære foreldrene å ta i bruk alternative foreldreferdigheter som kan styrke samspillet innenfor familien.

En revitalisering

Elin Thue Berg, regionkoordinator i nord.Målet for samarbeidet mellom kommunene var en revitalisering av TIBIR-tilbudet i Helgeland og Salten. Hele atten nye foreldrerådgivere er nå på plass i kommunene Rana, Saltdal, Beiarn, Fauske, Sørfold, Hamarøy, Tysfjord og Steigen.

– Dette har vært et unikt samarbeidsprosjekt mellom kommuner, PMTO-terapeuter og ansatte i spesialisthelsetjenesten, sier Elin Thue Berg, regionkoordinator for PMTO i region nord. 

Kurset ble administrert av BUP Indre Salten, med kursholdere fra Mo i Rana, Saltdal, Bodø og BUP Indre Salten – alle sertifiserte PMTO-terapeuter.

Stimulans og inspirasjon

Hovedansvarlig for kurset, Rolf Erling Iversen ved BUP Indre Salten, legger vekt på at et interkommunalt nettverk vil kunne stimulere til mer stabilitet, for både rådgivere og terapeuter, og være et forum for inspirasjon og vedlikehold av kompetanse.

«Kompetanse i nærhet»

At det i år lå til rette for et ekstra løft, skyldes også at Hamarøy, Tysfjord og Steigen deltar i det interkommunale prosjektet «Kompetanse i nærhet», med økonomisk støtte fra blant andre Fylkesmannen i Nordland.

I lys av dette ønsker en å få utdannet PMTO-terapeuter, med oppstart januar 2018, i disse tre kommunene.

Neste år planlegges det å lære opp flere ansatte innenfor TIBIR-kommunemodellen. 

Kommunene vil fortsette det unike samarbeidet, og for å styrke dette arrangeres det blant annet årlige samlinger for PMTO-foreldrerådgivere.

Klikk – og les mer om TIBIR og PMTO.

Mange ble kurset – og mange bidro…

På bildet ser vi Tone Kristensen (Hamarøy sentralskole), Marita Leirvik (Straumen Barnehage), Lise Olvik (spesialpedagog, Hamarøy sentralskole), Ann Kristin Knutsen (Marielund barnehage, Hamarøy), Liv Abelvik (Skutvik barnehage), Jeanette Valle (Marielund barnehage),  Linn Hege Wolden (Hamarøy internasjonale senter), Sissel  L. Olsen (helsesøster, Sørfold kommune), Janne T. Paulsen (sykepleier i skolehelsetjenesten og foreldrerådgiver ved Sørfold helsestasjon), Tone Liland (PPT Indre Salten), Hanne Lieng (Familiesenter i Steigen kommune), Kirsti Hansen (Barnevernstjenesten, Tysfjord kommune), Mona Ediassen (Innhavet oppvekstsenter), Sofie Jakobsen (Psykisk helse, Saltdal kommune) og Marit Pedersen (Hamarøy sentralskole).

Kursholdere var PMTO-terapeutene Harry Edvardsen og Inga Etterlid, Saltdal kommune.

Lisbeth Valjord (PPT Indre Salten) og Ove Schultz (Ambulant enhet NLSH) var ikke til stede da bildet ble tatt.

Andre kursholdere som har bidratt er Siw Jorid Johansen ( spesialist i klinisk pedagogikk og PMTO- terapeut ved BUP Ytre Salten), Rolv Erling Iversen (spesialist i klinisk pedagogikk og PMTO-terapeut ved BUP Indre Salten), Grete Loe (spesialist i klinisk pedagogikk og PMTO-terapeut i BUP Indre Salten),  Nina Børsheim (PMTO-terapeut i Rana kommune), Wenche Sommernes (PMTO-terapeut i  Rana kommune) og Torill Lassemo og Evy M. Pedersen ( begge kliniske konsulenter og PMTO-terapeuter ved Ambulant enhet, NLSH).

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring