logo

Søk

Foreldregrupper

Målgruppen for tiltaket er foreldre som strever i hverdagen med samarbeidet med barna og hvor barna viser tegn på atferdsvansker av ulik grad.

Målgruppen for tiltaket er foreldre som strever i hverdagen med samarbeidet med barna og hvor barna viser tegn på atferdsvansker av ulik grad. 

Hensikten med tiltaket er den samme som i PMTO og Foreldrerådgivning, men gis til foreldre i grupper på inntil 12 personer som har barn i alderen 3−12 år. Foreldregruppen ledes av PMTO-terapeuter og eventuelt en Foreldrerådgiver med påbyggingskurs i ledelse av foreldregrupper.
Opplæringen gis regionalt i NUBUs regi til PMTO-terapeuter og TIBIR-foreldrerådgivere. Målsettingen er å sette utøverne i stand til å lede foreldregrupper basert på prinsippene i PMTO, beskrevet under PMTO. 

Opplæringen består av 2 kursdager og omhandler blant annet hvordan tilrettelegge for bruk av PMTO-verktøyene i et foreldregruppeformat. I tillegg vektlegges hvordan gruppelederne kan tilrettelegge for at foreldrene kan lære av og hente støtte i hverandre. 

Foreldregruppene varierer i omfang avhengig av om familiene trenger et mer forebyggende (8 ganger) eller et mer behandlingsrettet tiltak (12 ganger). 
Det er også utviklet et eget gruppetiltak for minoritetsfamilier med foreldremateriell på urdu og somali, med et ekstra fokus på samarbeid med tolk. Les mer i denne artikkelen.

Tiltaket er evaluert med god effekt.

Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: PMTO-foreldregruppe (ungsinn.no).

Kjøbli, J., Hukkelberg, S., & Ogden, T. (2013). A randomized trial of group parent training: reducing child conduct problems in real-world settings. Behaviour Research and Therapy, 51,113–121.

Bjørknes, R., & Manger, T. (2013). Can parent training alter parent practice and reduce conduct problems in ethnic minority children? A randomized controlled trial. Prevention Science, 14, 52–63. doi:10.1007/s11121-012-0299-9.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring