logo

Søk

Parent management training – Oregon-modellen (PMTO)

PMTO-terapeuter i kommunale tjenester skal ikke bare gi et behandlingstilbud til de barn og familier som måtte ha behov for det. De har også ansvaret for opplæring og kvalitetssikring innenfor lavterskeltilbudet TIBIR.

PMTO-terapeutene har ansvaret for opplæring av fagpersoner i de ulike intervensjonene i programmet TIBIR. Og de har ansvaret for kvalitetssikringen av det faglige innholdet i intervensjonene gjennom å fungere som veileder for dem som læres opp.

De kommunale PMTO-terapeutene vil ha et tett samarbeid, både mht. opplæring og veiledning, med de regionale koordinatorene og -konsulentene.

Det er en målsetting at alle kommuner som implementerer det forebyggende programmet Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) har egne PMTO-terapeuter. I enkelte tilfeller er dette ikke mulig. En kommune kan ha et for lavt befolkningsgrunnlag, eller PMTO-terapeuten(-e) kan ha sluttet eller gått over i annen virksomhet. I slike tilfeller er det et mål at interkommunalt samarbeid kan etableres og på den måten gi grunnlag for å utdanne egne PMTO-terapeuter, eller behovet kan dekkes gjennom forpliktende avtaler mellom kommunen og andre instanser som har tilsatt egne PMTO-terapeuter.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring