logo

Søk

Sosial ferdighetstrening

Målgruppen for tiltaket er barn i alderen 3–12 år som er i barnehage, skole og/eller SFO, og som har utviklet eller er i risiko for å utvikle atferdsvansker.

Intervensjonen bygger på sentrale prinsipper fra PMTO og programmet Stop Now and Plan (SNAP), en kognitiv atferdsterapeutisk metode utviklet ved Child Developmental Institute i Toronto, Canada.

Hensikten er å hjelpe barn med å regulere egne følelser, styrke deres problemløsningsferdigheter og øke deres sosiale kompetanse. Tiltaket består av samtaler og øvelser med barnet og strekker seg over ca. åtte ganger.  

Opplæringen gis lokalt til ansatte i barnehager, SFO og skoler som arbeider med barn som viser tegn på atferdsvansker.

Opplæringen består av seks kursdager og 12 gruppeveiledninger. 

Temaene på opplæringen handler blant annet om hvordan forstå og støtte barnet, tilrettelegge for samarbeid, god kommunikasjon og problemløsning. Videre hvordan hjelpe barnet med å forstå seg selv, sine egne reaksjoner og finne alternative handlinger som fremmer sosial kompetanse og øker barnets mulighet for bedre samhandling med andre barn.   

Siden TIBIR bygger på forståelsen av at atferdsvansker fremkommer i samspill med barnets nære relasjoner, skal tiltaket Sosial ferdighetstrening være et supplement når foreldrene får tilbud om et foreldretiltak og aldri gis alene.
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring