logo

Søk

Kartlegging og tidlig identifisering av barns atferdsvansker

Målgruppen for kartleggingen er familier med barn fra 3-12 år som viser tegn til begynnende atferdsvansker og/eller der foreldrene strever med oppdragelsen og oppfølging av barna i hverdagen.

Hensikten med Kartleggingen er å fange opp familier med barn som står i fare for å utvikle atferdsvansker. Dette for å kunne planlegge og tilby videre hjelp, tilpasset familiens behov. Jo raskere familier får hjelp, jo lettere kan det være for foreldrene å endre samspillet i familien. Kartleggingen kan strekke seg over én til tre ganger og gjennomføres av ansatte i kommunale hjelpetjenester som har et spesifikt utrednings- og oppfølgingsansvar (fortrinnsvis helsesykepleiere, men også ansatte i familiesentre, barnevern- og PP-tjeneste).

Opplæringen i Kartleggingsmodulen består av fire kursdager.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring