logo

Søk

Konsultasjon for ansatte i skoler og barnehager

Målgruppen for tiltaket er ansatte i skole/SFO og barnehager som arbeider direkte med barn i alderen 3–12 år som viser tegn på atferdsvansker.

Hensikten med tiltaket er å gi barnehage- og skoleansatte forståelse av samspill som kan være med å utvikle og opprettholde atferdsvansker hos barn og gi veiledning i hvordan konkrete verktøy og strategier kan fremme mestring, samarbeid og trivsel hos barn Konsultasjonen består av ukentlige møter over en 6–8 ukers periode.

Opplæringen foregår lokalt i den enkelte TIBIR-kommune og gis til ansatte som har som arbeidsoppgave å gi konsultasjon og veiledning til skoler/SFO og barnehager. Dette kan for eksempel være PP-rådgivere, ansatte i spesialpedagogisk enhet, fagteam, skolens egne spesialpedagoger, sosiallærere eller rådgivere. Opplæringen forutsetter at deltakerne har gjennomgått modulen «Grunnkurs i foreldrerådgiving».

Opplæringen består av 4 kursdager og 6 gruppeveiledninger.

Temaene på opplæringen omhandler blant annet hvordan kartlegge og forstå samspill som kan oppstå i en gruppe med flere barn til stede (for eksempel på en avdeling eller i en klasse). Videre hvordan de ansatte kan ta ledelse og lage struktur, fremme mestring, trivsel og samarbeid med barna og hvordan forholde seg til regelbrudd på en planlagt og forutsigbar måte etc. Et annet sentralt tema er hvordan legge til rette for godt samarbeid mellom hjem og skole/SFO/barnehage.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring