logo

Søk

Foreldrene til barn med atferdsvansker får det bedre med rådgivning

Selv om målet med TIBIR foreldrerådgivning er å redusere atferdsvansker hos barnet, viser en ny studie at også foreldrene får det bedre.

Hvis barnet ditt viser tegn til atferdsvansker, er det flere tiltak som kan hjelpe. Kommunen bruker blant annet forebyggingsprogrammet kalt TIBIR, som står for Tidlig innsats for barn i risiko. Her er målet å få til et bra samspill mellom foreldre og barn ved å bygge gode foreldreferdigheter som fremmer positiv utvikling hos barnet.

Fra før vet vi at foreldres livskvalitet, i form av fysisk og psykisk helse, har stor betydning også for barnas psykiske helse. Dårlig livskvalitet hos foreldrene kan bidra til mer stress i familien som ofte får negative konsekvenser for foreldrepraksis og samspillet mellom foreldre og barn. Over tid kan det negative samspillet føre til atferdsvansker hos barna.

Mange familier med små barn kan nok oppleve stress som kan bli belastende i perioder. Hvis vi kan hjelpe familier som erfarer sårbarhet med å forbedre hvordan foreldre føler at de har det kan dette ha positive konsekvenser for hele familien, sier NUBU-forsker Truls Tømmerås.

Positiv endring – også for foreldrene?

I en ny studie har Tømmerås, sammen med John Kjøbli (RBUP Øst og Sør) og Marion Forgatch (Oregon Social Learning Center), analysert data fra to evalueringsstudier av programmene TIBIR foreldrerådgivning og PMTO gruppeversjon, og undersøkt om de har påvirkning på foreldres livskvalitet. Begge programmene er en del av de kommunerettede intervensjonene i TIBIR, og er basert på prinsippene fra behandlingsmetoden PMTO (Parent Management Training – Oregon).

TIBIR foreldrerådgivning og PMTO gruppeversjon skiller seg fra hverandre i både form, behandlingsintensitet (5 timer versus 30 timer), og ved å være rettet mot ulike målgrupper. TIBIR foreldrerådgivning retter seg mot enkeltfamilier i en tidlig negativ utviklingsfase hvor utfordringene er mindre intense, mens PMTO gruppeversjon tilbys i gruppeformat til familier som viser tydelige samspillsvansker.

Forskerne undersøkte både direkte og indirekte effekter av foreldretreningen på foreldres livskvalitet via endringer i barnas atferdsvansker, endring av måten foreldrene oppdrar barna sine på og via foreldrenes opplevde mestringsfølelse i foreldrerollen.

Kortversjonen hadde størst effekt

Seks måneder etter avsluttet behandling fant forskerne at selv om begge intervensjonene i større grad enn annen type praksis reduserte barnas atferdsvansker. Imidlertid var det det bare den korte foreldrerådgivningen i TIBIR som hadde en positiv effekt på foreldrenes livskvalitet sammenliknet med annen praksis.

Både PMTO gruppeversjon og TIBIR rådgivning hadde store effekter på forbedring av foreldrepraksis og foreldres mestring av barnets utfordringer.

Det kan virke overraskende at det kortvarige foreldretreningsprogrammet er det som har størst effekt på foreldres livskvalitet. Dette kan henge sammen med forskjeller i målgrupper mellom de to PMTO-baserte intervensjonene. Barn som fikk TIBIR foreldrerådgivning var yngre, hadde lavere nivåer av atferdsvansker og familiene var noe mer ressurssterke sammenliknet med foreldrene som fikk PMTO gruppeversjonen.

Hele familien tjent med tidlig innsats

Forsker Truls Tømmerås, NUBU. Foto: Moment Studio.Forsker Truls Tømmerås sier at det sannsynligvis er enklere å få til positiv endring både hos både barn og foreldre når et negativt familiesamspill og barnets utfordringer ikke har fått utvikle seg og vedvare over tid.

Mye tyder på at ikke bare barna, men hele familien kan tjene på at forebyggende tiltak blir satt inn tidlig.

Tømmerås framhever videre at slike positive ringvirkninger på foreldres livskvalitet antyder at effektene av familierettede PMTO-baserte, eller andre kunnskapsbaserte foreldretreningsprogrammer, kan være undervurderte.

 

Denne saken er også publisert på forskning.no

Referanse:
Tømmerås, T., Kjøbli, J., & Forgatch, M. (2018). Benefits of Child Behavior Interventions for Parent Well-Being. Family Relations. https://doi.org/10.1111/fare.12344.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring