logo

Søk

Du er her:

Publikasjoner 2003

Artikler med fagfellevurdering

Arnesen, A., Sørlie, M-A., & Ogden, T. (2003). Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. Et skoleomfattende tiltaksprogram, Spesialpedagogikk, 9, 18–27.

Ogden, T. (2003). The validity of teacher ratings of adolescents' social skills. Scandinavian Journal of Educational Research, 47, 63–76.

Bøker og bokkapitler

Klefbeck, J., &  Ogden,T. (2003). Nettverk og økologi. Problemløsende arbeid med barn og unge. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Klefbeck,J. & Ogden,T. (2003). Barn och nätver. Ekologiskt perspektiv på barns utveckling och nätverksterapeutiska metoder i behandlingsarbete med barn. Andra upplagan. Stockholm: Liber forlag.

Meyer, A., & Aase, H. (2003). Assessment and Intervention in Childhood Disruptive Behaviour Disorders. In S. N. Madu, (ed). Contributions to psychotherapy in Africa (pp. 164–178). Polokwane (Pietersburg): UNIN Press.

Nordahl, T., Sørlie, M-A., Tveit, A., & Manger, T. (2003): Alvorlige atferdsproblemer. Effektiv forebygging og mestring i skolen. Veileder for skolen. Oslo: Læringssenteret.

Nordahl, T., Sørlie, M-A., Tveit, A., & Manger, T. (2003A/B): Alvorlige atferdsproblemer. Effektiv forebygging og mestring i skolen. Veileder for skoleeier og skolens ledelse. Oslo: Læringssenteret.

Ogden,T. (2003).  Sosial kompetens och problembeteende i skolan. Kompetensutvecklande och problemlösande arbete. Stockholm: Liber forlag.

Aase, H., & Johansen, E.B. (2003). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder og Hyperkinetisk forstyrrelse. I S. Eikeseth, og F. Svartdal (red). Anvendt atferdsanalyse: Teori og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring