logo

Søk

Du er her:

Publikasjoner 2018

Artikler med fagfellevurdering

Arnesen, A., Braeken, J., Ogden, T., & Melby-Lervåg, M. (2018). Assessing Children’s Social Functioning and Reading Proficiency: A Systematic Review of the Quality of Educational Assessment Instruments Used in Norwegian Elementary Schools. Scandinavian Journal of Educational Research, 1–26. doi.org/10.1080/00313831.2017.1420685

Backer-Grøndahl, A., Nærde, A. & Idsøe, T. (2018). Hot and Cool Self-Regulation, Academic Competence, and Maladjustment: Mediating and Differential Relations. Child Development. doi.org/10.1111/cdev.13104.

Cook, K.D., Dearing, E., & Zachrisson, H.D. (2018). Is Parent-Teacher Cooperation in the First Year of School Associated with Children’s Academic Skills and Behavioral Functioning? International Journal of Early Childhood

Dearing, E., Zachrisson, H.D., Mykletun, A., & Toppelberg, C.O. (2018). Estimating the consequences of Norway’s national scale-up of early childhood education and care (beginning in infancy) for early language skills. AERA Open, 4: 1-16.

Eliassen, E., Zachrisson, H. D., & Melhuish, E. (2018). Is cognitive development at three years of age associated with ECEC quality in Norway? European early Childhood Education Research Journal, 26, 97–110. doi.org/10.1080/1350293X.2018.1412050. 

Engell, T., Follestad, I. B., Andersen, A., & Amlund-Hagen, K. (2018). Knowledge Translation in Child Welfare: Improving Educational Outcomes for Children at Risk: Study protocol for a hybrid randomized controlled pragmatic trial. TRIALS. (Open access).

Flouri, E., Narayanan, M. K., Nærde, A. (2018). Stressful life events and depressive symptoms in mothers and fathers of young children. Journal of Affective Disorders, 230, 22–27. doi:10.1016/j.jad.2017.12.098.

Hagen, K. A., Hilsen, M., Kallander, E. K., & Ruud, T. (2018) Health-related quality of life (HRQoL) in children of ill or substance abusing parents: examining factor structure and sub-group differences. Quality of Life Research. doi.org/10.1007/s11136-018-2067-1.

Hukkelberg, S. S., & Ogden, T. (2018). Dimensionality of oppositional defiant disorder. Child and Adolescent Mental Health, 23(2), 121-129.

Keles, S. & Idsøe, T. (2018). A meta-analysis of group Cognitive Behavioral Therapy (CBT) interventions for adolescents with depression. Journal of Adolescence. 67, 129–139. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2018.05.011.

Keles S., Olseth A. R., Idsøe T. & Sørlie M.-A. (2018). The longitudinal association between internalizing symptoms and academic achievement among immigrant and non-immigrant children in Norway. Scandinavian Journal of Psychology. doi.org/10.1111/sjop.12454.

Kjøbli, J., Zachrisson, H. D., & Bjørnebekk, G. (2018). Three Randomized Effectiveness Trials—One Question: Can Callous-Unemotional Traits in Children Be Altered? Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 47(3), 436-443.

Ogden, T. & Sørlie, M.A. (2018) Postscript. Implementing and Evaluating Empirically Based Family and School Programmes for Children with Conduct Problems in Norway. International Journal of Emotional Education, 10 (2), 111-117.

Ronfard, S., Zambrana, I. M., Hermansen, T.K., & Kelemen, D. (2018). Question-asking in childhood: A review of the literature and a framework for understanding its development. Developmental Review. Advance online publication. doi: 10.1016/j.dr.2018.05.002.

Skogøy, B. E., Sørgaard, K., Maybery, D., Ruud, T., Stavnes, K., Kufås, E., & Ogden, T. (2018). Hospitals implementing changes in law to protect children of ill parents: a cross-sectional study. BMC health services research, 18(1), 609. doi.org/10.1186/s12913-018-3393-2.

Sørlie, M-A., Idsoe, T., Ogden, T., Olseth, A. R., & Torsheim, T. (2018). Behavioral trajectories during middle childhood: Differential effects of the School-Wide Positive Behavior Support Model. Prevention Science, 1-11, First online, 18.08.18. doi 10.1007/s11121-018-0938-x (open access).

Tømmerås, T., Kjøbli, J., & Forgatch, M. (2018). Benefits of Child Behavior Interventions for Parent Well-Being. Family Relations. https://doi.org/10.1111/fare.12344.

Zachrisson, H. D., Janson, H., & Lamer, K. (2018). The Lamer Social Competence in Preschool (LSCIP) Scale: Structural Validity in a Large Norwegian Community Sample. Scandinavian Journal of Educational Research, doi: 10.1080/00313831.2017.1415963.

 

Artikler uten fagfellevurdering

Apeland, A. (2018). Mangfold og tilpasning i PMTO-arbeidet. Fra den internasjonale konferansen «PMTO and Diversity» i Århus juni 2017. KONTEKST, 1, 18–27. ISSN 2535–4825.

Apeland, A. og Laland, H. (2018).  Emosjonsregulering hos foreldre i høykonfliktfamilier – illustrert ved PMTO, forebygging.no.

Frønes, I. (2018). Past, present and futures of childhood studies: A conversation with former editors of Childhood. Cook, Rizzini, og Qvortrup.

Grønlie, A. A. (2018). Kompetansebehovet i barnevernet. Om endringen av ansvarsfordelingen mellom stat og kommune. KONTEKST, 1, 54–61. ISSN 2535–4825.

Hagen, K. & Ogden, T. (2018). Hvem har størst utbytte av PMTO? KONTEKSTonline, 2, 28–35. ISSN 2535–4825.

Hagen, K. A. (2018). Vi har lært mye om hva som virker. Hva gjør vi nå? forebygging.no, mars 2018.

Heiestad, F. (2018). Trivsel i skolehverdagen. Intervju. KONTEKSTonline, 2, 44–47. ISSN 2535–4825.

Idsøe. T., Keles, S., Bringedal, G., Børve, T., & Ogden, T. (online first, 2018). Utenfor rekkevidde. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 55 (12).

Lønnum, K. & Christensen, B. (2018). Lost in Translation. KONTEKSTonline, 2, 36–43. ISSN 2535–4825.

Lønnum, K., Sveinsson, Å., Hay, A. F., Mørkrid-Thøgersen, D., Ervik-Jeanning, R., & Christensen. B. (2018). En evidensbasert tiltakskjede for ungdom. En deskriptiv studie av problembelastning hos ungdommer ved inntak i behandlingsprogrammene FFT, MST og TFCO. KONTEKST, 1, 28–39. ISSN 2535–4825.

Lønnum, K. (2018). Å være på vakt. Hvordan er det å være tilgjengelig hele døgnet? Intervju. KONTEKST, 1, 50–53. ISSN 2535–4825.

Lønnum, K., Tollefsen, N. Ervik-Jeannin, R., & Christensen, B. (2018). Behandling av ungdom med atferdsproblemer. Forebygging av videre kriminell utvikling. Fokus – tidsskrift for politiets kriminalforebyggende forum, 4, 12-15.

Ogden, T. (2018). Ut av rundkjøringen? Det gjelder å tette gapet mellom kunnskap og praksis. KONTEKST, 1, 5–16. ISSN 2535–4825.

Ogden, T. (2018). Inkluderende fellesskap for barn og unge. En kommentar til ekspertutvalgets rapport om spesialundervisningen. KONTEKSTonline 2, 48-52. ISSN 2535–4825.

Ogden,T. (2018). Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge. Forebygging.no. 5/2018.

Sørlie, M.-A. (2018). Hva kan vi forvente av PALS? KONTEKSTonline, 2, 5–19. ISSN 2535–4825.

Sørlie, M.-A. (2018). Hvilken effekt har PALS på trakassering og mobbing i skolen? En kortartikkel (online 25.06.18, nubu.no.

Talgø, K. H. (2018). Gode prestasjoner i barneskolen kan gi bedre psykisk helse. Forskning.no.

Utgarden, I.-H. (2018). Konsentrater. Kortversjoner av fagartikler fra 2018. KONTEKSTonline, 2, 52–56. ISSN 2535–4825.

Vannebo, A. (2018). Konsentrater. Kortversjoner av fagartikler fra 2017. KONTEKST, 1, 62–73. ISSN 2535–4825.

Zachrisson, H. D., & Ogden, T. (2018). Tull eller tiltak? Om å tolke effektstørrelser i kontrollerte evalueringsstudier. KONTEKST, 1, 40–48. ISSN 2535–4825.

 

Bøker og bokkapitler

Arnesen, A., Meek-Hansen, W., Ogden, T., & Sørlie, M-A. (2018, in press). SW-PBIS in Norway: Evidence-based continuum of adaptation, development, implementation and sustainability. In S. L. Goei, & R. DePry (Eds.). School-wide positive behaviour interventions and supports. European research, applications and practices. Routledge.

Frønes, I. (2018). Den krevende barndommen. Om barndom, sosialisering og politikk for barn. Cappelen Damm Akademisk. ISBN/EAN 9788202595494. 176 s.

Ogden, T. (2018). Anvendelse av forskningskunnskap. Nordahl, T. & Hansen, O. (red.) Dette vet vi om. Gyldendal Akademisk. ISBN/EAN: 9788205520769.

Ogden, T., & Hagen, K. A. (2018). Adolescent mental health: prevention and intervention. 2nd edt. London: Routledge.

Zambrana, I.M. (2018). Kommunikasjon er intensjon med informasjon. I: Harald Martinsen, Espen Røysamb & Kristine Stadskleiv (ed.), På enhver mulig måte – Perspektiver på typisk og atypisk utvikling av kommunikasjon og språk. Festskrift til Professor Emeritus Stephen von Tetzchner (pp. 125 – 142). Oslo: Universitetet i Oslo.

 

 

 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring