logo

Søk

Du er her:

Publikasjoner 2012

Artikler med fagfellevurdering

Andrup, G., Janson, H., & Gjærum, B. (2012). Psykometriske egenskaper til Motorisk test i NUBU 4–16: Undersøkelser av interskårer-reliabilitet, samtidig validitet og anvendelighet [Psychometric properties of the Motor test in NUBU 4-16: Studies of interrater reliability, concurrent validity, and usefulness]. Fysioterapeuten, 2012, 26–28.

Bjørknes, R., Kjøbli, J., Manger, T., & Jacobsen, R. (2012). Parent Training among Ethnic Minorities: Parenting Practices as Mediators of Change in Child Conduct Problems. Family Relations, 61,101–114.

Bjørnebekk, G., & Howard, R. (2012). Sub-types of angry aggression in antisocial youth: Relationships with self-reported delinquency and teachers' perceptions of social competence and emotional/behavioural problems. Personality and Individual Differences, 53, 312–316.

Bjørnebekk, G., & Howard, R. (2012). Validation of a Motivation-based Typology of Angry Aggression among Antisocial Youths in Norway. Behavioral Sciences and the Law, 30, 167–180.

Brusdal, R., & Frønes, I. (2012). The purchase of moral positions: An essay on the markets of concerned parenting. International Journal of Consumer Studies, 37, 159–164. 

Halvari, A. M., Halvari, H., Bjørnebekk, G., & Deci, E. (2012). Motivation for Dental Home Care: Testing a Self-Determination Theory Model. Journal of Applied Social Psychology, 42, 1–39.

Halvari, A. M., Halvari, H., Bjørnebekk, G., & Deci, E. (2012). Self-Determined Motivational Predictors of Increases in Dental Behaviors and Improvement in Oral Health. Health Psychology, 31, 777–788.

Kjøbli, J., Bjørknes, R., & Askeland, E. (2012). Adherence to Brief Parent Training as a predictor of Parent and Child Outcomes in Real-World Settings. Journal of Children’s Services, 7, 165–177.

Kjøbli, J., Drugli, M. B., Fossum, S., & Askeland, E. (2012). Evidensbasert foreldretrening: Hvordan kan forskning bidra til at flere barn med atferdsvansker får bedre hjelp? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2, 145–149.

Kjøbli, J., & Ogden, T. (2012). A Randomized Effectiveness Trial of Brief Parent Training in Primary Care Settings. Prevention Science, 13, 616–626. doi.org/10.1016/j.brat.2012.11.006.

Ogden, T., Bjørnebekk, G., Kjøbli, J., Patras, J., Christiansen, T., Taraldsen, K., & Tollefsen, N. (2012). Measurement of implementation components ten years after a nationwide introduction of empirically supported programs – a pilot study. Implementation Science, 7, 49.

Artikler uten fagfellevurdering

Grande, M., Røssberg, J., Gjermundsen, K., Taraldsen, K., & Berge, T. (2012). Hindringer for å implementere kognitiv terapi. Tidsskrift for kognitiv terapi, 13, 6–13.

Nærde, A., Ogden, T., Zachrisson, H. D., & Janson, H. (2012). Kan små barn være aggressive? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49, 180–183.

Ogden, T. (2012). Atferdsproblemer og myten om den inkluderende skolen. Bedre Skole, 4, 23–27.

Ogden, T. (2012). Det utsatte barnet er forsømt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49, 1116–1118.

Ogden, T. (2012). Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge. www.forebygging.no

Bøker, bokkapitler og rapporter

Arnesen, A., Meek-Hansen, W., Ogden, T., Olseth, A. R., & Sørlie, M-A. (2012). Rektorers brukervurdering av den skoleomfattende tiltaksmodellen «Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling». Rapport – Atferdssenteret – Unirand.

Arnesen A., Meek-Hansen, W., Hendis M., & Apeland, A. (2012). PALS. Håndbok  modul 2. Individuelle tiltaksnivå. Oslo: Atferdssenteret.

Backe-Hansen, E., & Frønes, I. (Red.) (2012). Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Duckert, M. (2012). Virksom og trygg veiledning – Hvordan veileders arbeidsmåte påvirker terapeutens læringsutbytte og selvfølelse. I Ulvestad, A. K., & Kärki (Red.), Flerstemt veiledning. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Forster, M., & Ogden, T. (2012). Behandlingstrohet. I K. Sundell (Red.), Att göra effektutvärderingar (s. 271–312). Stockholm: Socialstyrelsen och Gothia Förlag AB.

Frønes, I., & Backe-Hansen, E. (2012). Hvordan forske på og med barn og unge? I E. Backe-Hansen, & I. Frønes (Red), Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning (s. 11–32). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Janson, H. (2012). Mätinstrument. I K. Sundell (Red.), Att göra effektutvärderingar (s. 141–172). Stockholm: Socialstyrelsen och Gothia Förlag AB.

Kjøbli, J. (2012). Evalueringsstudienes gullstandard: Randomiserte kontrollerte studier. I E. Backe-Hansen, & I. Frønes (Red.), Metoder og perspektiver på barne- og ungdomsforskning (s. 205–219). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kristiansen, B. A., Kristoffersen, C. H., Nordahl, K. B., & Olseth, A. R. (2012). Praktiskt genomförande. I K. Sundell (Red.), Att göra effektutvärderingar (s. 243–269). Stockholm: Socialstyrelsen och Gothia Förlag AB.

Nordahl, K. B. (2012). Systematisk observasjon av barns samhandling med andre: Muligheter og utfordringer. I I E. Backe-Hansen, E., & I. Frønes (Red), Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. (s. 158–173). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Ogden, T. (2012). Evidensbasert praksis i arbeidet med barn og unge. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Ogden, T. (2012). Familien og barneverntjenesten. Å vokse opp, Rapport. (s. 41–48). Oslo: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Ogden, T. (2012). Rapportering av randomiserat, kontrollerade utvärderingar. I K. Sundell (Red.), Att göra effektutvärderingar (s. 503–530). Stockholm: Socialstyrelsen och Gothia Förlag AB.

Ogden, T. (2012). Working with parents and families to lessen the EBD of children and young people. In T. Cole, H. Daniels, & J. Visser, (Eds.), The Routledge International Companion to Emotional and Behavioural Difficulties. New York: Routledge.

Ogden, T., & Amlund-Hagen, K. (2012). System oriented interventions in Europe. In R. Loeber, M. Hoeve, N. W. Slot, & P. van der Laan (Eds.), Persisters and desisters in crime from adolescence into adulthood: Explanation, prevention and punishment. Aldershot: Ashgate.

Ogden, T., Sørlie, M-A., Arnesen, A., & Meek-Hansen, W. (2012). The PALS school-wide positive behavior support model in Norwegian primary schools – implementation and evaluation. In J. Visser, H. Daniels, & T. Cole (Eds.) Transforming troubled lives: Strategies and interventions with children and young people with social emotional and behavioural difficulties. International perspectives on inclusive education, vol. 2 (p. 39–55). London: Emerald Group Publishing.

South, S., & Bjørnebekk, G. (2012). Variansanalys. I K. Sundell (Red.), Att göra effektutvärderingar (s. 361–400). Stockholm: Socialstyrelsen och Gothia Förlag AB.

Sundell, K., & Ogden, T. (2012). Effektutvärderingar och framtiden. I K. Sundell (Red.), Att göra effektutvärderingar (s. 531–545). Stockholm: Socialstyrelsen och Gothia Förlag AB.

Sundell, K., & Ogden, T. (2012). Introduktion. I K. Sundell (Red.), Att göra effektutvärderingar (s. 19–46). Stockholm: Socialstyrelsen och Gothia Förlag AB.

Thøgersen, D. M., Lønnum, K., Tollefsen, N., og Christensen, B. (2012). Kognitiv atferdsterapi med ungdom med atferdsforstyrrelser. I K. Martinsen og R. Hagen, Håndbok i kognitiv atferdsterapi for barn og unge (red). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Zachrisson, H. D., Backer-Grøndahl, A., Nærde, A., & Ogden, T. (2012). Smått er godt: Sosial kompetanse og atferd hos 3-åringer – sammenheng med barnehagebruk og kjennetegn ved barnegruppen. Rapport til Kunnskapsdepartementet.

Zachrisson, H. D., Backer-Grøndahl, A., Nærde, A., & Ogden, T. (2012). Bruk av barnehage og barnehagens strukturelle kvalitet: sammenheng med barns utvikling ved to år. Rapport til Kunnskapsdepartementet.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring