logo

Søk

Publikasjoner 2022

NUBUs medarbeidere bidrar til en rekke artikler, bøker og rapporter, samt NUBUs populærvitenskapelige tidsskrift KONTEKSTonline. Nedenfor følger publikasjonsliste for 2022. Se meny til høyre for tidligere år.

 

Artikler med fagfellevurdering

Backer-Grøndahl, A., Arnesen, A., Idsøe, T., Grønlie, A. A. & Tømmerås, T. (2022). Forebyggende hjelpetiltak under korona våren 2020. Psykologi i kommunen. Nr. 1, 2022. https://psykisk-kommune.no/fagartikkel/forebyggende-hjelpetiltak-under-korona-varen-2020/19.228?fbclid=IwAR29W1drnB8M9uDV40-ljHtDU6pFTBLOoyKhwBjtGTCIUXAS5gstv8f6Tzw

Feldman, J. S., Shaw, D. S., Nordahl, K. B., Backer-Grøndahl, A., Nærde, A. (2022). Stable, longitudinal relations between early paternal supportive parenting and preschool-age children's self-regulation. Social Development, 1-16. https://doi.org/10.1111/sode.12607

Flouri, E., Mueller, M., Idsøe, T., & Nærde, A. (2022). Outdoor play areas in childcare settings and children’s physical aggression: A longitudinal study of Norwegian kindergartens. European Journal of Developmental Psychologyhttps://doi.org/10.1080/17405629.2022.2087628

Hukkelberg, S. & Ervik-Jeannin. (2022). Treatment Foster Care Oregon (TFCO): Preliminary Results from a Study among Norwegian Youths.Youth, 2(4), 526-537; https://doi.org/10.3390/youth2040038

Hukkelberg, S., Ogden, T. & Thøgersen, D. M. (2022). Youth Level of Service/Case Management Inventory Assessments as Predictors of Behavioral Change in Multisystemic Therapy and Functional Familiiy Therapy in Norway. Research on Social Work Practice, 0(0), 1-9. https://doi.org/10.1177/10497315221086641

Mjelve, L. H., Nyborg, G., Arnesen, A., Bjørnebekk, G., Crozier, W. R. & Copland, R. J. (2022). Characteristics of Teacher-Nominated Shy Students in Norwegian Elementary Schools. Journal of Research in Childhood Education. https://doi.org/10.1080/02568543.2022.2027582

Nyborg, G., Mjelve, L. H., Arnesen, A., Crozier, W. R., Bjørnebekk, G. & Coplan, R. J. (2022). Teachers’ strategies for managing shy students’ anxiety at school. Nordic Psychology. https://doi.org/10.1080/19012276.2022.2058072

Rey-Guerra, C., Zachrisson, H.D., Dearing, E., Berry, D., Kuger, S., Burchinal, M.R., Nærde, A., van Huizen, T., & Côté, S. M. (2022). Do More Hours in Center-based Care Cause More Externalizing Problems? A Cross-National Replication Study. Child Development. https://doi.org/10.1111/cdev.13871

Ribeiro, L. A., Zachrisson, H. D., Nærde, A., Wang, M. V., Brandlistuen, R. E. & Passaretta, G. (2022). Socioeconomic disparities in early language development in two Norwegian samples. Applied Development Science. https://doi.org/10.1080/10888691.2022.2051510

Røe-Indregård, H., Rowe, M. L., Rydland, V. & Zambrana, I. M. (2022). Features of communication in Norwegian parent-child play interactions. First Language. https://doi.org/10.1177/01427237211072661

Solberg, S., Nyborg, G., Mjelve, L.H., Edwards, A. &  Arnesen, A. (2022). Teachers’ experiences of school-based support in their work with shy students. Teaching and Teacher Education. https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103628

Stavnes, K., Ruud, T., Benth, J. S., Hanssen-Bauer, K., Weimand, B. M., Solantaus, T., Hilsen, M., Skogøy, B. M., Kallander, E. K., Kufås, E., Peck, G. C., Birkeland, B., & Hagen, K. A. (2022). Norwegian health personnel’s compliance with new legislation on children of ill parents: an exploratory cross‑sectional multicentre study. BMC Health Services Research. https://doi.org/10.1186/s12913-022-08268-9

Sørlie, M.-A., & Hukkelberg, S. S. (2022). Assessing Collective Efficacy in School: A Norwegian Validation Study of Goddard’s 12-item Scale. Nordic Studies in Education, 42(3), 272–. https://doi.org/10.23865/nse.v42.3542

Thøgersen, D. M., Elmose, M., Viding, E., McCrory, E. & Bjørnebekk, G. (2022). Behavioral Improvements but Limited Change in Callous-Unemotional Traits in Adolescents Treated for Conduct Problems. Journal of Child and Family Studies. https://doi.org/10.1007/s10826-022-02435-6

Tømmerås, T. & Kjøbli, J. (2022). Samspill i familien og psykiske vansker hos barn. Psykiskhelse.no. https://tinyurl.com/ydanjsdk

 

Bøker og bokkapitler

Arnesen, A., Hofslundsengen, H., & Næss, K.-A. B. (2022). Kartlegging av skriveutvikling og skrivevansker på barnetrinnet. I Næss, K.-A. B., & Hofslundengen, H. Skriveutvikling og skrivevansker. Cappelen Damm Akademisk. https://www.cappelendammundervisning.no/_skriveutvikling-og-skrivevansker-9788202694319

Ogden, T. (2022). Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge (2. utgave). Gyldendal. https://www.gyldendal.no/faglitteratur/pedagogikk-og-laererutdanning/spesialpedagogikk/sosial-kompetanse-og-problematferd-blant-barn-og-unge/p-10028118-no/

Ogden, T. (2022). Core and variation components. I Rapport, F., Clay Williams, R., & Braithwaite, J. Implementation Science. The Key Concepts. London, Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003109945

 

Artikler uten fagfellevurdering

Apeland, A., Tømmerås, T., & Backer-Grøndahl, A. (2022). Støtte til mestring er en smart investering. Debattinnlegg. Kommunal Rapporthttps://www.kommunal-rapport.no/debatt/stotte-til-mestring-er-en-smart-investering/146402!/

Frønes, I. (2022). Hva har de siste tiårenes evalueringsstudier lært oss? KONTEKSTonline utgave 10, ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-10/hva-har-de-siste-tiarenes-evalueringsstudier-lart-oss-article3382-2663.html

Frønes, I. (2022). Naturlige eksperiment. KONTEKSTonline utgave 10, ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-10/naturlige-eksperiment-article3379-2663.html

Frønes, I. (2022). Barnevernets utfordringer. KONTEKSTonline, utgave 9. ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-9/barnevernets-utfordringer-article3346-2652.html

Frønes, I. (2022). Ulik evne til å mestre skolen; en grunnleggende sosial ulikhet. KONTEKSTonline, utgave 9. ISSN 235-4825. https://www.nubu.no/utgave-9/ulik-evne-til-a-mestre-skolen-en-grunnleggende-sosial-ulikhet-article3345-2652.html

Høstmælingen, A. (2022). Hvordan norsk psykologi ble en klinisk profesjon. Tidsskrift for norsk psykologforening, 59(4), 248­-256. https://psykologtidsskriftet.no/fagessay/2022/04/hvordan-norsk-psykologi-ble-en-klinisk-profesjon 

Høstmælingen, A. (2022). Om pinnsvin, rever og barn. KONTEKSTonline, utgave 9. ISSN 235-4825. https://tinyurl.com/39m3whne

Lønnum, K. (2022). Barnevernreformen – en god intensjon med mangelfulle rammevilkår? KONTEKSTonline, utgave 9. ISSN 235-4825. https://www.nubu.no/utgave-9/barnevernreformen-en-god-intensjon-med-mangelfulle-rammevilkar-article3344-2652.html

Thøgersen, D. M. (2022). Skaper implementeringsfeltet mer avstand mellom forskning og praksis? KONTEKSTonline, utgave 10. ISSN 235-4825. https://www.nubu.no/utgave-10/skaper-implementeringsfeltet-mer-avstand-mellom-forskning-og-praksis-article3378-2663.html

Utgarden, I.-H. (2022). Forskningsnytt. KONTEKSTonline, utgave 10. ISSN 235-4825. https://www.nubu.no/utgave-10/forskningsnytt-article3380-2663.html

Utgarden, I.-H. (2022). Å bygge en god skolekultur tar tid. Forskning.nohttps://tinyurl.com/mphdyaub

Utgarden, I.-H. (2022). Forskningsnytt. KONTEKSTonline, utgave 9. ISSN 235-4825. https://www.nubu.no/utgave-9/forskningsnytt-article3349-2652.html

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern