logo

Søk

Publikasjoner 2023

NUBUs medarbeidere bidrar til en rekke artikler, bøker og rapporter, samt NUBUs populærvitenskapelige tidsskrift KONTEKSTonline. Nedenfor følger publikasjonsliste for 2023. Se meny til høyre for tidligere år.

 

Artikler med fagfellevurdering

 

Feldman, J. S., Dolcini-Catania, L. G., Wang, Y., Shaw, D. S., Nordahl, K. B., & Nærde, A. (2023). Compensatory Effects of Maternal and Paternal Supportive Parenting in Early Childhood on Children's School-Age Adjustment. Developmental Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/dev0001523

Høstmælingen, A. T. (2023). Behandlingsmetoders rolle i evidensbasert psykologisk praksis. Tidsskrift for Norsk psykologforeninghttps://doi.org/10.52734/z236YHd9

Sigmarsdóttir, M., Arnesen, A., & Forgatch, M. S. (2023). Strengthening parenting among refugees in Europe (SPARE): initial feasibility in Iceland and Norway, Nordic Psychology. https://doi.org/10.1080/19012276.2023.2175231

 

Artikler uten fagfellevurdering

Utgarden, I.-H. (2023). Unge foreldre hadde det tøffest under korona-nedstegningen. Forskning.nohttps://tinyurl.com/3tm6bs7k

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern