logo

Søk

Publikasjoner 2021

NUBUs medarbeidere bidrar til en rekke artikler, bøker og rapporter, samt NUBUs populærvitenskapelige tidsskrift KONTEKSTonline. Nedenfor følger publikasjonsliste for 2021. Se meny til høyre for tidligere år.

 

Artikler med fagfellevurdering

Borgen, N. T., Raaum, O., Kirkebøen, L. J., Sørlie, M.-A., Ogden, T., Frønes, I. (2021). Heterogeneity in short- and long-term impacts of School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) on academic outcomes, behavioral outcomes, and criminal activity. Journal of Research on Educational Effectiveness. https://doi.org/10.1080/19345747.2020.1862375

Hermansen, T. K., Ronfard, S., Harris, P. L., Pons, F., & Zambrana, I. M. (2021). Young children update their trust in an informant’s claim when experience tells them otherwise. Journal of Experimental Child Psychology, 205, 105063. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2020.105063

Hukkelberg, S. S., & Ogden, T. (2021). Parenting practices and child conduct problems in a Norwegian subclinical sample: Variable and person-centered approaches. Family Relationshttps://doi.org/10.1111/fare.12538

Idsoe, T., Vaillancourt, T., Dyregrov, A., Hagen, K. A., Ogden, T., & Nærde, A. (2021). Bullying victimization and trauma. Frontiers in Psychiatry, 11, 1602. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.480353

Keles, S., Taraldsen, K. & Olseth, A. R. (2021). Identification of Multisystemic Therapy (MST) subgroups with distinct trajectories on ultimate outcomes in Norway. Research on Child and Adolescent Psychopathologyhttps://doi.org/10.1007/s10802-020-00735-3

Natale, B. N., Shaw, D. S., Janson, H., & Nærde, A. (2021). Duration of breastfeeding mediates the association between early socioeconomic risk and child vocabulary at age 4. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, January 25, 2021. https://doi.org/10.1097/DBP.0000000000000913

Nylén, K., Karlberg, M., Klang, N., & Ogden, T. (2021). Knowledge and will: An explorative study on the implementation of School-Wide Positive Behavior Support in Sweden. Frontiers in Psychology, 12, 266. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.618099

Olafsen, K. S., Nordahl, K. B., & Drozd, F. (2021). Strukturert videobasert samspillsobservasjon av foreldre og barn. Norges Barnevern, 98(1), 58-80. https://doi.org/10.18261/ISSN1891-1838-2021-01-05

Thøgersen, D.M., Bjørnebekk, G., Scavenius, C., & Elmose, M. (2021). Callous-unemotional traits do not predict Functional Family Therapy outcomes for adolescents with behavior problems. Frontiers in Psychology, 11, 537706. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.537706

 

Artikler uten fagfellevurdering

Frønes, I. & Janson, H. (2021). Forskningens formål – å bidra til forandring for mennesker. KONTEKSTonline, utgave 7. ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-7/forskningens-formal-a-bidra-til-forandring-for-mennesker-article3250-2596.html

Frønes, I. (2021). Fritidsklubb; utvikling, utforming og utfordringer. Forebygging.no, 2021(2). http://www.forebygging.no/Artikler/2021/Fritidsklubb-utvikling-utforming-og-utfordringer/

Frønes, I. (2021). Godteri og tillit. KONTEKSTonline, utgave 7. ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-7/godteri-og-tillit-article3251-2596.html

Ogden, T. (2021). Livsmestring i skolen. KONTEKSTonline, utgave 7. ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-7/livsmestring-i-skolen-article3240-2596.html

Talgø, K. H. (2021). Foreldres og terapeuters opplevelser av empowerment og autonomi i PMTO. KONTEKSTonline, utgave 7. ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-7/foreldres-og-terapeuters-opplevelser-av-empowerment-og-autonomi-i-pmto-article3249-2596.html

Talgø, K. H. (2021). PALS i skolen gjennom snart 20 år. KONTEKSTonline, utgave 7. ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-7/pals-i-skolen-gjennom-snart-20-ar-article3246-2596.html

Utgarden, I.-H. (2021). Forskningsnytt. KONTEKSTonline, utgave 7. ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-7/forskningsnytt-article3247-2596.html

Utgarden, I.-H. & Tømmerås, T. (2021). Innovasjon i forebyggende intervensjoner for barn og unge. KONTEKSTonline, utgave 7. ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-7/innovasjon-i-forebyggende-intervensjoner-for-barn-og-unge-article3248-2596.html

 

Bokkapitler

Ogden, T. (2021). Skolinsatser för att främja social kompetens och motverka beteendeproblem. I: Allodi, M.W. (red.), Specialpedagogik för lärare (s. 234-250). Stockholm: Natur och Kultur. https://www.nok.se/titlar/akademisk-psykologi2/specialpedagogik-for-larare/

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Våre nettsteder

www.swis.no
www.pmto.no
www.barnssosialeutvikling.no

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2021 | Personvern