logo

Søk

Du er her:

Publikasjoner 2010

Artikler med fagfellevurdering

Bjørnebekk, G., & Diseth, Å. (2010). Approach and avoidance temperaments and achievement goals among children, Personality and Individual Differences, 49, 938–943.

Frønes, I. (2010). Status Zero youth in the welfare society. Child Indicators Research, 3, 313–326.

Kjøbli, J. (2010). Nødvendigheten av evidens når vi skal hjelpe barn med atferdsvansker. Tidsskriftet Norges Barnevern, 2, 102–108.

Halvari, A. M., Halvari, H., Bjørnebekk, G. & Deci, E. (2010). Motivation and Anxiety for Dental Treatment:  Testing a Self-Determination Theory Model of Oral Self-Care Behavior and Dental Clinic Attendance, Motivation and Emotion, 34, 15–33.

Lekhal, R., Zachrisson, H. D., Wang, M. V., Schjølberg, S., & von Soest, T. (2010). Does universally accessible child care protect children from late talking? Results from a Norwegian population-based prospective study. Early Child Development and Care, 181, 1007–1019.

Moser, T., og Martinsen, M. T. (2010). The outdoor environment in Norwegian kindergartens as pedagogical space for toddlers’ play, learning and development. European Early Childhood Education Research Journal 18, 457–471.

Ogden, T., Kärki, F. U., & Teigen, K. S. (2010). Linking research, practice and policy in the welfare services and education in Norway. Evidence and Policy 2, 161–177.

Skipstein, A., Janson, H., Stoolmiller, M., & Mathiesen, K. S. (2010). Trajectories of maternal symptoms of anxiety and depression: A 13-year longitudinal study of a population-based sample. BMC Public Health, 10, 589.

Sørlie, M-A., Ogden, T., Solholm, R., & Olseth, A. R. (2010). Implementeringskvalitet – om å få tiltak til å virke: En oversikt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 47, 315–321.

Zachrisson, H. D., & Skårderud, F. (2010). Eating disorders and feelings of insecurity. Review of attachment and eating disorders. Eur Eating Disor Rev, 18, 97–106.

Artikler uten fagfellevurdering

Askeland, R. B. (2010).  Föräldrars upplevda tillfredsställelse av PMTO – har den någon betydelse? Magistroppgave ved Luleå Tekniska Universitet Institution för Arbetsvetenskap, Avdelningen för Teknisk psykologi.

Frønes, I. (2010). Barns levekår i kunnskapssamfunnet. Barnehagefolk, 4, 62–65.

Mogstad, M., & Ogden, T. (2010). Kunnskapsbaserte tiltak for å bedre kvaliteten. Barnehagefolk, 4, 81–82.

Ogden, T. (2010). Familiebasert behandling av alvorlige atferdsproblemer blant barn og ungdom. Evaluering og implementering av evidensbaserte behandlingsprogrammer i Norge. Avhandling til graden for doctor philosophiae (dr. philos). Universitetet i Bergen.

Bøker, bokkapitler, avhandlinger og rapporter

Frønes, I., & Kjølsrød, L. (2010). (eds). Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Amlund-Hagen, K., & Christensen, B. (2010). Atferdsproblemer hos ungdom: Utvikling, risikofaktorer og behandling. I  E. Befring, I. Frønes, & M-A. Sørlie (red.) Sårbare unge. Nye perspektiver og tilnærminger, s. 59–74. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Arnesen, A., & Sørlie, M-A. (2010). Forebyggende arbeid i skolen. I E. Befring, I. Frønes, & M-A Sørlie (Red.), Sårbare unge. Nye perspektiver og tilnærminger (s. 86–100). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Arnesen, A., og W. Meek-Hansen (2010). PALS – håndbok – modul 1. Skoleomfattende forebyggende tiltaksnivå.

Arnesen, A. og W. Meek-Hansen (2010). PALS – veilederhåndbok – modul 1. Skoleomfattende forebyggende tiltaksnivå.

Askeland, E., & Christiansen, T. (2010). Landsdekkende implementering av behandlingsmetoden Parent Management Training. Fokus på kvalitetssikring. I E. Befring, I. Frønes, & M-A Sørlie (Red.), Sårbare unge. Nye perspektiver og tilnærmingar (186–192). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Askeland, E., Apeland, A., Christiansen, T., & Solholm, R. (Red.) (2010). Håndbok PMTO. Oslo: Atferdssenteret, 5. utgave.

Befring, E., Frønes, I., & Sørlie, M-A. (Red.) (2010). Sårbare unge. Nye perspektiver og tilnærminger. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Befring, E., Frønes, I., & Sørlie, M-A. (Red.) (2010). Et kompetansebasert barnevern. I E. Befring, I. Frønes, & M-A. Sørlie (Red.). Sårbare unge. Nye perspektiver og tilnærminger (s. 260–266). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Frønes, I. (2010). Kunnskapssamfunn, sosialisering og sårbarhet. I E. Befring, I. Frønes, & M-A. Sørlie (Red.). Sårbare unge. Nye perspektiver og tilnærminger (s. 31–45). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Frønes, I., & Strømme, H. (2010). Risiko og marginalisering. Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Frønes, I. (2010). Hvor mange fattige barn finnes det i Norge? Om kategorisering og operasjonalisering, og dets betydning for politisk og sosiologisk forståelse. I D. Album, M. N. Hansen, & K. Widerberg (Red.), Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning (s. 33–46). Oslo: Universitetsforlaget.

Gustafsson, J.-E., Allodi, M., Westling, A., Åkerman, B., Eriksson, C., Eriksson, L., Fischbein, S., Granlund, M., Gustafsson, P., Ljungdahl, S., Ogden, T., & Persson, R. S. (2010). School learning and mental health. A systematic review. Report. Stockholm: The health committee, The royal Swedish academy of sciences.

Hagen, K. A., & Christensen, B. (2010). Atferdsproblemer hos ungdom. Utvikling, risikofaktorer og behandling. I E. Befring, I. Frønes, & M-A. Sørlie (Red.), Sårbare unge. Nye perspektiver og tilnærminger (s. 59–74). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Holth, P. (2010). Rusbehandling for ungdom i tidlig ruskarriere. I E. Befring, I. Frønes, & M-A. Sørlie (Red), Sårbare unge. Nye perspektiver og tilnærminger (s. 229–245). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Mathiesen, K., & Janson, H. (2010). Temperamentsprofiler i barnealderen: Utvikling og sammenhenger med problematferd. I V. Moe, K. Slinning, & M. B. Hansen (Red.), Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse (s. 248–268). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Ogden, T. (2010). Familiebasert behandling av alvorlige atferdsproblemer blant barn og ungdom. Evaluering og implementering av evidensbaserte behandlingsprogrammer i Norge. Avhandling til graden for doctor philosophiae (dr. philos). Universitetet i Bergen.

Ogden, T. (2010). Kunnskapsdrevet praksis i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og unge. I E. Befring, I. Frønes, & M-A Sørlie (red.). Sårbare barn og unge. Nye perspektiver og tilnærmingar (s. 246–259). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Sørlie, M-A. (2010). Situasjonsrapport for X skole. Tilbakemelding fra forskningsprosjektet «Positiv atferdsstøtte i skolen 07–12». Individuell evalueringsrapport til 65 forskningsskoler. Oslo: Atferdssenteret.

Zachrisson, H. D., Lekhal, R., & Schjølberg (2010). Barnehage og psykisk helse hos sped- og småbarn. I: K. Slinning, V. Moe, & M. B. Hansen. Norsk håndbok i sped- og småbarns psykiske helse (s.770–788). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Zachrisson, H. D. (2010). Tilknytning og psykisk helse hos sped- og småbarn. I: K. Slinning, V. Moe, & M. B. Hansen. Norsk håndbok i sped- og småbarns psykiske helse (s. 285–301). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring