logo

Søk

Du er her:

Publikasjoner 2007

Artikler med fagfellevurdering

Bjørnebekk, G. (2007). Reinforcement sensitivity theory and major motivational and self-regulatory processes in children. Personality and Individual Differences, 43, 1980–1990.

Bjørnebekk, G. (2007). Dispositions related to sensitivity in the neurological basis for activation of approach-avoidance motivation, antisocial attributes and individual differences in aggressive behavior. Social Behaviorist and Personality, 35, 1251–1264.

Christensen, B., & Mauseth, T. (2007). Multisystemisk terapi: familie- og nærmiljøbasert behandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker. Tidskrift for Norsk Psykologforening, 44, 1095–1106.

Ogden,T., Amlund-Hagen, K., & Andersen, O. (2007). Sustainability of the effectiveness of a programme of multisystemic treatment (MST) across participant groups in the second year of operation. Journal of Children’s Services, 2, 4–14.

Ogden, T., Sørlie, M-A., & Amlund-Hagen, K. (2007). Building strength through enhancing social competence in immigrant students at primary school. A pilot study. Emotional and Behavioural Difficulties, 12, 105–117.

Sørlie, M-A., & Ogden, T. (2007). Immediate outcomes of PALS. A school-wide multi-level program targeting behavior problems in elementary schools. Scandinavian Journal of Educational Research, 7, 471–491.

Bøker, bokkapitler, avhandlinger og rapporter

Apeland, A. (2007). De voksnes eller barnets allierte? Parent Management Training – Oregon-modellen. I H. Haavind, og H. Øvreeide Barn og unge i psykoterapi. Bind II: Terapeutiske fremgangsmåter og forandring. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Arnesen, A., & Sørlie, M-A. (2007). PALS. Et anbefalt skoleprogram for forebygging og mestring av mer og mindre alvorlige atferdsproblemer i skolen. Video-intervju, 11.11.2007. www.forebygging.no

Elgesem, E. (2007). Implementeringsforskning og forskningsimplementering. Masteroppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo.

Mauseth, T. (2007). Den unges plass og betydning i multisystemisk behandling av antisosiale atferdsforstyrrelser. I H. Haavind og H. Øvreeide, red. (2007). Barn og unge i psykoterapi. Bind II: Terapeutiske fremgangsmåter og forandring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Nordahl, K. (2007). Systematisk observasjon av barn og foreldre: Metodikk med mange muligheter. Masteroppgave i sosialt arbeid. Høyskolen i Bodø.

Nordahl, T., Sørlie, M-A., Manger, T., & Tveit, A. (2007). Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar. Teoretiska och praktiska perspektiv. Stochholm: Lieber AB.

Sørlie, M-A. (2007). Sammenhenger mellom sosial kompetanse, atferdsproblemer og utvikling av rusproblemer? Video av foredrag på konferansen «Te ka slags nøtte?», Narvik: Nordnorsk Kompetansesenter − Rus, www.forebygging.no.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring