logo

Søk

Publikasjoner 2023

NUBUs medarbeidere bidrar til en rekke artikler, bøker og rapporter. Nedenfor følger publikasjonsliste for 2023. Se meny til høyre for tidligere år.

 

Artikler med fagfellevurdering

Feldman, J. S., Dolcini-Catania, L. G., Wang, Y., Shaw, D. S., Nordahl, K. B., & Nærde, A. (2023). Compensatory effects of maternal and paternal supportive parenting in early childhood on children's school-age adjustment. Developmental Psychology, 59(6), 1074–1086. https://doi.org/10.1037/dev0001523

Feldman, J.S., Natale, B.N., Shaw, D. S., Nordahl, K. B., Janson, H., & Nærde, A. (2023). Duration of Breastfeeding and Supportive Paternal Caregiving in Early Childhood and the Potential Mediating Function of Maternal Caregiving. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics 44(4):p e309-e314, DOI: 10.1097/DBP.0000000000001175

Hukkelberg, S.S. & Andersson, B. Assessing social competence and antisocial behaviors in children: item response theory analysis of the home and community social behavior scales. BMC Psychol 11, 19 (2023). https://doi.org/10.1186/s40359-023-01045-1

Hukkelberg, S.S., Ogden, T. & Taraldsen, K. (2023). Changes in the YLS/CMI risk inventory scores as predictors of MST behavioral treatment goals, Journal of Children's Services, Vol. 18 No. 2, pp. 133-146. https://doi.org/10.1108/JCS-05-2022-0016

Høstmælingen, A. (2023). Behandlingsmetoders rolle i evidensbasert psykologisk praksis. Tidsskrift for Norsk psykologforeninghttps://doi.org/10.52734/z236YHd9

Høstmælingen, A., Nissen-Lie, H. A., Wampold, B., & Ulvenes, P.G. (2023). Symptom Change during Waitlist for Medicated and Nonmedicated Patients with Chronic Depression. Psychotheraphy and Psychosomaticshttps://doi.org/10.1159/000533661

Kirkøen, B., Engell, T., Follestad, I.B., Holen. S. & Hagen, K.A. (2023). Enhanced Academic Support for children in child welfare services: Results and lessons learned from a pragmatic randomized controlled trial. Psychology in the Schools. Vol. 60, Iss. 9. https://doi.org/10.1002/pits.22944

Nyborg, G., Mjelve, L.H., Crozier, W. R., Arnesen, A., Coplan, R.J. & Edwards, A. (2023). Teachers’ Strategies for Helping Shy Students: Findings from a National Survey in Norway, Scandinavian Journal of Educational Research, DOI: 10.1080/00313831.2023.2196534

Ogden, T. (2023). Research Literacy in Education and the Implementation of Evidence-Based Practices in Schools. Professions and Professionalism13(1). https://doi.org/10.7577/pp.5204

Pedersen, E., Malmberg-Heimonen, I., Finne, J., Pontoppidan, M., Dion, J., Tømmerås, T., Tøge, A.G. (2023). Family Partner: study protocol for a pilot randomised study of a home-visitation intervention in Norway. Scandinavian Journal of Public Health. 2023 Aug 14:14034948231189773. doi: 10.1177/14034948231189773. Epub ahead of print. PMID: 37574994.

Rørvik, J., Eiane, J., Bjørknes, R., & Hollekim, R. (2023). Krøll på linja! Minoritetsforeldres erfaringer med telefontolking i barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern, Vol.100, Iss.1, s. 4-19. https://doi.org/10.18261/tnb.100.1.2

Sigmarsdóttir, M., Arnesen, A., & Forgatch, M.S. (2023). Strengthening parenting among refugees in Europe (SPARE): initial feasibility in Iceland and Norway, Nordic Psychology. https://doi.org/10.1080/19012276.2023.2175231

Slaatten, H., Haugland, B.S.M., Bjørknes, R., Fyhn, T., Tveito, T.H., Poteat, V.P., & Breivik, K. (2023). Stop Sexual Harassment: A study protocol for a cluster randomised controlled trial in secondary schools in Norway. Frontiers in Public Health, Sec. Public Health Education and Promotion, Volume 10 - 2022. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1051983

Sørlie, M.-A. & Hukkelberg, S.S. (2023). The Teacher Classroom Climate Scale (TCCS): Development and Validation of a New Instrument for Use in Primary School. Journal of Educational & Psychological Research, 5(1), 622-631. (In press). https://bit.ly/3mWV0QP

Ten Braak, D., Lenes, R., & Backer-Grøndahl, A. (2023). Måleegenskaper ved den norske versjonen av The Lamer Social Competence in Preschool Scale (LSCIP). PsykTestBarn, Vol. 1, s. 2-16. https://doi.org/10.21337/0081
 

Artikler uten fagfellevurdering

Nærde, A., Janson, H., & Stoolmiller, M. (2023). Developmental pathways of physical aggression from infancy to early school age. Preprint, medRxiv 2023.09.06.23295119. https://doi.org/10.1101/2023.09.06.23295119

Ogden, T. (2023). Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge. Tidsskriftet forebygging.no, (6). https://doi.org/10.21340/bpgm-p906

Utgarden, I.-H. (2023). Hvordan påvirker lærernes kollektive mestringstro elevene? Forskning.no

Utgarden, I.-H. (2023). Unge foreldre hadde det tøffest under korona-nedstengingen. Forskning.no
 

Bøker og bokkapitler

Backer-Grøndahl, A. & Nærde, A. (2023). Selvregulert og skoleklar? I Flaten, K. (red.) Temperament hos små og store barn. Cappelen Damm Akademisk. https://cappelendamm.no/_temperament-hos-sma-og-store-barn-kirsten-flaten-9788202717520

Bjørknes, R., & Kvello, Ø. (2023). Et barnevern rustet for et mangfoldig samfunn. In: Moe, T. & Kvello Ø. (red). Barnevernledelse for framtiden. Fagbokforlaget; 2023. p. 343-70. fagbokforlaget.no/Barnevernledelse-for-framtiden/I9788245046076

Ogden, T., Askeland, E. & Amlund Hagen, K. (2023). Evidence-Based Intervention Programs Targeting Antisocial Children and Youth in Norway. In Welsh, B. C., Zane, S. N. & Mears, D.P. (Red). The Oxford Handbook of Evidence-Based Crime and Justice Policy. Oxford University Press (2023) p 391. https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbook-of-evidence-based-crime-and-justice-policy-9780197618110?cc=us&lang=en&

Øhlckers, L.R., Høstmælingen, A., Siqveland, J. (2023). Godt nok og bedre. Kvalitet i psykisk helse- og rustjenester. Fagbokforlaget. https://www.fagbokforlaget.no/Godt-nok-og-bedre/I9788245035285
 

Rapporter

Janson, H., Bringedal, G.E., & Nærde, A. (2023). A flowchart of participation and collected data across 15 years of the Behavior Outlook Norwegian Developmental Study (BONDS). Rapport. Oslo: NUBU. 2023 Report BONDS Participation.pdf

Nordahl, K.B., Apeland, A., Tollefsen, N., Christiansen, Ø., Fylkesnes, M.K., & Melblom, A. (2023). Grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernstjenesten. Rapport fra et samarbeidsprosjekt på oppdrag fra Bufdir. Oslo/Bergen: NUBU, RBUP Øst og Sør, RKBU Vest, NORCE. https://www2.bufdir.no/globalassets/global/nbbf/hjelpetiltak/grunnmodell_for_hjelpetiltak_i_barneverntjenesten.pdf

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring